Temavisning med Johan K. Jensen

Temavisning om natur och konst med Johan K. Jensen, masterstudent i Conservation Ecology, Lunds universitet

Hur påverkar konst vår bild av naturen? Och när blir natur till konst? I den här visningen utforskar vi den djupa och ofta komplexa relationen mellan konst och vår kanske största källa till inspiration, naturen.

Max antal deltagare 15, först till kvarn gäller. Visning ingår i entrébiljetten. 

Under hösten 2017 genomför Skissernas Museum ett pilotprojekt som går ut på att engagera studenter från olika fakulteter vid Lunds universitet som guider på museet. Inspiration kommer från Harvard Art Museums som med stor framgång arbetar med studentguider i sin verksamhet. Genom att engagera studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon och museet kan erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse. 


Kommande evenemang