Studentguide Johan K. Jensen Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Temavisning med studentguide: Mexico då & nu

Följ med på temavisning med en av Skissernas Museums studentguider!

Studenterna kommer från olika fakulteter vid Lunds universitet. Studenterna kommer från olika fakulteter vid Lunds universitet. Visningarna är utformade av studenterna själva och fokuserar på ett mindre antal verk med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

Mexico då & nu - vandringen till och från revolutionen.

Temavisning med studentguide Linete Roque Andersson som läser kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter.

I visningen fördjupar vi oss i de stora frågorna och spänningarna som präglar Skissernas museums mexikanska samling. Vandringen till och från revolutionen syftar på det som har varit koloniseringen och vägen från frigörelsen, och hur det har präglat och kan kopplas till dagens Mexico. Med avstamp i den fasta samlingen, rör vi oss genom historien från 1800-talet fram till idag för att fördjupa oss i de frågor och visioner som många gånger är återkommande inom konsten.

Visningen är på mellan 30-45 minuter och ingår i entrébiljetten.

Kommande evenemang