Studentguide Johan K. Jensen Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Temavisning med studentguide: Konsten och juridiken

Följ med på temavisning med en av museets studentguider! 

Studenterna kommer från olika fakulteter vid Lunds universitet. Genom att erbjuda visningar med studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon, och museet erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

Konsten och juridiken - temavisning med Jesper Bokefors, student på juristprogrammet, Lund universitet.

I visningen diskuteras frågor om bland annat upphovsrätt, yttrandefrihet, kulturminnesskydd och konststölder för att på så vis visa den spännande kopplingen mellan konsten och juridiken.

Visningen är mellan 30-45 min och ingår i entrébiljetten.

Kommande evenemang