Studentguide Johan K. Jensen Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Temavisning med studentguide

Följ med på temavisning med en av museets studentguider! 

Studenterna kommer från olika fakulteter vid Lunds universitet. Genom att erbjuda visningar med studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon, och museet erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

Temavisning med Björn Hafstad, kandidat i litteraturvetenskap och studier i tyska, Lunds universitet. 

Visningen är mellan 30-45 min och ingår i entrébiljetten.

Kommande evenemang