Studentguide Johan K. Jensen Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Temavisning med studentguide: Platsens betydelse för konsten

Följ med på en temavisning med en av museets studentguider!

Platsens betydelse för konsten - Temavisning med Maria Lindahl som studerar till civilingenjör Väg och Vatten, Lunds Tekniska Högskola.

Hur påverkar platsen konsten? Och hur påverkar konsten platsen? Det är de här frågorna som denna temavisning handlar om. Under visningen diskuteras hur Skissernas museum har växt fram som byggnad i förhållande till konsten och vi studerar några olika verk där platsen och konsten har samspelat på olika sätt.

Visningen är på mellan 30-45 minuter och ingår i entrébiljetten.

Kommande evenemang