Temavisning med Karl Månsson

Motståndets skisser - Temavisning med Karl Månsson som läser till kandidatexamen med historia som huvudämne, Lunds universitet.

I den här visningen går vi igenom hur motstånd mot moderniteten och samhället manifesterats under 1900-talet. Under en tid i västvärlden då utvecklingen gått framåt i en oerhört snabb takt har detta framåtskridande mött hård kritik. Hur har konstnärer i olika delar av världen hanterat detta? Vilken vision har de velat förmedla med sina verk?

Max antal deltagare 15, först till kvarn gäller. Visning ingår i entrébiljetten. 

Under hösten 2017 genomför Skissernas Museum ett pilotprojekt som går ut på att engagera studenter från olika fakulteter vid Lunds universitet som guider på museet. Inspiration kommer från Harvard Art Museums som med stor framgång arbetar med studentguider i sin verksamhet. Genom att engagera studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon och museet kan erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse. 


Kommande evenemang