Lebbeus Woods, Geomagnetic Flying Machine, 1989 © Estate of Lebbeus Woods.

Vernissage: Lebbeus Woods – Visions of the City

Välkommen till vernissage av utställningen Lebbeus Woods – Visions of the City i museets gallerigång. Fri entré.

18.30 Museichef Patrick Amsellem hälsar välkommen och utställningen öppnas med ett samtal mellan Per-Johan Dahl, arkitekt och lektor, och Christer Malmström, professor och programledare, båda vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH.

Lebbeus Woods (1940–2012) var en amerikansk arkitekt och lärare som ägnade en stor del av sitt liv till utforskandet av metod- och kunskapsutveckling inom arkitekturen. Den här utställningen med tio av Woods visionära teckningar har sin utgångspunkt i övergången mellan ideal och verklighet – något som Woods arbetade med i slutet av 1980-talet för att kommunicera sina visioner för arkitektur och civilisation. Woods experimenterande med arkitekturen för att utforska idéer om städers framväxt och samhällens utveckling. I en tid präglad av klimathot och sociopolitisk oro syftar utställningen till att belysa tecknandets betydelse för arkitekturen i gestaltandet av visionära offentliga rum och vikten av det spekulativa som en vital kraft i skapandet av städer.

Utställningen är producerad i samarbete med Per-Johan Dahl, arkitekt och lektor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet.

Gallerigången är ett mindre rum för tillfälliga utställningar.

Kommande evenemang