Foto: Gert Sørensen

Workshop på Skissernas: Kristin Warfvinge

Entréavgift till museet! Studenter, personer under 25 år och anställda vid Lunds universitet har fri entré.
Begränsat antal platser, föranmälan via Billetto!

Det här är en workshop för vuxna och hålls på engelska!

The Sound of Peas – Workshop med Kristin Warfvinge

Inspirerade av Kristina Mautoschs konstverk Scenery gör vi vår egen musik av torkade ärtor. Vi undersöker växtens ljudkvalitet och skapar våra egna instrument. Olika material för att bygga kommer att finnas på plats, men du kan även ta med din egen inspelningsutrustning om du är intresserad av att digitalt bearbeta ljudet av våra alster.

Kristin Warfvinge är kompositör, ljudkonstnär och dirigent verksam i Malmö och Köpenhamn. Hon är utbildad vid Gotlands Musikhögskola, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Kungliga Musikhögskolan i Köpenhamn. Utöver detta har hon även en bakgrund som improvisationsmusiker och arkitektstudier, vilket ger henne en bred tvärvetenskaplig kunskap. Som kompositör utforskar hon ofta relationen mellan ljud och rum, eller experimenterar med konceptuella teman som perception, förändring eller kontroll. Hon är också en av grundarna till Malmöbaserade Transformera! Komponera! Musicera!, en genreöverskridande grupp som skapar musik, instrument och konst av föremål de hittar på gatorna eller bland sopor.

Kommande evenemang