Foto: Elina Carlstein

Skissernas Museum – Museum of Artistic Process and Public Art är ett unikt konstmuseum med fokus på den konstnärliga kreativa processen. Här finns världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell offentlig konst.

I de stora utställningssalarna möts modern och samtida konst – från små blyertsteckningar till färgrika monumentala målningar och storskaliga gipsskulpturer. Här finns skisser av internationella konstnärer som Henri Matisse, Sonia Delaunay, Henry Moore och Fernand Léger och en av Europas främsta samlingar av skisser av mexikanska monumentalmålare som Diego Rivera och David Alfaro Siqueiros. I den svenska salen visas verk av Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald och Siri Derkert och samtida konstnärer som Linn Fernström, Gerhard Nordström och Matthias van Arkel. Utöver basutställningarna presenterar museet varje år en rad tillfälliga utställningar med både samtida och äldre konstnärer. Dessutom erbjuds ett rikt och varierat program för barn, unga och vuxna med guidade visningar, artist talks, föreläsningar, konserter, performances, skapande verkstad och mycket mer. Museet har också ett omfattande bild- och klipparkiv som berör offentlig konst från svenska och internationella dagstidningar och tidskrifter från 1930-talet fram till idag.

Skissernas Museum – Årets museum 2019

Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom den prestigefyllda utmärkelsen som tilldelades museet med följande motivering:

"Med tillgänglighet och hållbarhet i fokus har Skissernas Museum förändrat både byggnad, innehåll och arbetssätt. Det visar prov på hur ett innovativt och strategiskt helhetsperspektiv ser ut i teori och praktik."Läs mer på Sveriges Museer.

Museet, som grundades 1934 och är en del av Lunds universitet, består idag av sammanlänkade byggnader från sex olika epoker. Den senaste tillbyggnaden från 2017, ritad av Elding Oscarson, gav museet ett nytt ansikte ut mot museets skulpturpark med en ny entré, museibutik och restaurang. Samma arkitekter har även ritat den överbyggda innergården, Birgit Rausings sal, som används för olika evenemang och fungerar som en mötesplats i det nya museet. Läs mer om museets historia.