Foto: Elina Carlstein/Skissernas Museum
Foto: Elina Carlstein/Skissernas Museum
Foto: Johan Persson

Arkiv och forskning

Skissernas Museum har som sin uppgift att samla, katalogisera, visa, vårda och förvara skissmaterial, förstudier och modeller till konst i offentlig miljö.

Skissernas Museum har världens främsta samling med skisser och förarbeten till offentlig konst. Sedan museet grundades 1934 har konstnärer skänkt eller sålt skisser till museet och samlingen växer ständigt. Museet tar årligen emot ett stort antal forskar- och studentbesök samt förfrågningar om utlån av konstverk till utställningar.

Utöver samlingen på över 30 000 skisser finns även omfattande arkiv tillgängliga för såväl forskare och studenter. Sedan grundandet 1934 har korrespondensen mellan museet och konstnärer arkiverats och många konstnärer har donerat sina privata brevsamlingar, vilket har resulterat i ett omfattande brevarkiv. Museet har också ett bild- och klipparkiv, vilket består av ca 150 000 artiklar som berör offentlig konst från svenska och internationella dagstidningar och tidskrifter från 1930-talet fram till idag. Här finns även konstnärers projektbeskrivningar samt dokumentära fotografier över konstverkens tillkomst. På museet finns även ett referensbibliotek med litteratur som rör offentlig konst.

Dessa arkiv ger tillsammans med samlingen möjligheter att ta del av inte bara den offentliga konstens tillblivelse utan även offentliga debatter kring verken, jurymotiveringar, recensioner samt konstnärernas egna tankar kommunicerade i brev och personliga anteckningar.

Vi digitaliserar arkiven

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av våra arkiv. Därför har vi genomfört ett stort arbete med att digitalisera våra brev- bild- och klipparkiv. Tack vare anslag från Riksbankens Jubileumsfond och Crafoordska stiftelsen har större delen av samlingen med skisser digitaliserats och ett modernt fungerande sök- och organisationssystem implementerats. Läs mer om våra forskningsprojekt.