Foto / Photo: Emma Krantz / Skissernas Museum

Konstnärsresidens

Med generöst stöd från LMK-stiftelsen etablerar Skissernas Museum ett internationellt residensprogram för yrkesverksamma konstnärer. Varje år under en treårsperiod erbjuds en välmeriterad internationell konstnär att under en period arbeta i anslutning till Skissernas Museum och dess samlingar i den aktiva tvärvetenskapliga miljö som Lunds universitet utgör.

Läs mer om LMK-stiftelsen.

5-Haroon-Aline-Foto-Emma-Krantz-Skissernas-Museum.jpg#asset:3225

Foto: Emma Krantz / Skissernas Museum

Haroon Gunn-Salie och Aline Xavier Mineiro

Artist-in-residence 19/2–31/3 2019

Den sydafrikanske konstnären Haroon Gunn-Salie är Skissernas Museums artist-in-residence tillsammans med den brasilianska konstnären Aline Xavier Mineiro. Under mars arbetar de inför publik i museets fönstergalleri och utvecklar den gemensamma processbaserade utställningen Three Years Running i museets utställningssalar. Med video, fotografi, skulptur och installationer hanterar de aktuella frågor från sina respektive hemländer. Utställningen utvecklas succesivt under konstnärernas tid på museet och står kvar tills slutet av april.

För Haroon Gunn-Salie och Aline Xavier Mineiro har konsten ett socialt mål och är ett viktigt verktyg för förändring då den talar till oss på̊ andra sätt än texter och historieböcker. I sitt konstnärliga arbete visar de att historien inte bara är något som hänt och som vi står passiva inför. I stället menar de att vi kan förändra, göra skillnad och förskjuta maktförhållanden genom att försöka skriva om historien på ett sätt som inkluderar fler perspektiv. Flera av verken i Three Years Running knyter samman det lokala med det globala, från undersökningar av hur arvet efter apartheid fortsätter att påverka det kollektiva medvetandet i dagens Sydafrika till omständigheterna kring de brustna dammarna i Brasiliens gruvindustri.

Haroon Gunn-Salie har en bakgrund i Kapstadens graffitiscen. Under studietiden inriktade han sig på̊ skulptur och arbetar idag med dialogbaserade och platsspecifika verk. För Gunn-Salie har konsten ett socialt mål och är ett viktigt verktyg för förändring – genom estetiska och emotionella dimensioner kan den tala till oss på andra sätt än texter och historieböcker. I många av sina verk undersöker han hur arvet efter apartheid fortsätter att påverka det kollektiva medvetandet i dagens Sydafrika. Med konstnärliga interventioner visar Gunn-Salie att historien inte bara är något som hänt och som vi står passiva inför. I stället menar han att vi kan förändra, göra skillnad och förskjuta maktförhållanden genom att försöka skriva om historien på ett sätt som inkluderar fler perspektiv.

Haroon Gunn-Salie föddes 1989 i Sydafrika och är verksam i Kapstaden och Johannesburg. Hans verk har visats på bland annat Guggenheim Museum, Bilbao, Venedigbiennalen, The New Museum, New York City, Galpão Videobrasil, São Paulo, och Frieze Sculpture, London.

Haroon Gunn-Salie gör residenset tillsammans med Aline Xavier Mineiro vars verk tar sin utgångspunkt i det konkreta för att framkalla det drömlika eller det ovanliga. Hon är intresserad av förhållandet mellan konst och andra kunskapsområden och av den subversiva användningen av teknik för kritiska och kreativa ändamål. Hon arbetar med video, fotografi och installationer, ofta i samarbete med andra konstnärer.

Aline Xavier föddes 1984 i Belo Horizonte i Brasilien. Hennes prisbelönta arbeten har visats på filmfestivaler och utställningar i många delar av världen.


Nina-Katchadourian.jpg#asset:1716

Nina Katchadourian

Artist-in-residence 2018

Konstnären Nina Katchadourian blir Skissernas Museums första artist in residence. Under 2018 kommer hon att tillbringa flera perioder på museet, lära känna samlingen och utveckla ett permanent verk för skulpturparken. Katchadourian är en amerikansk interdisciplinär konstnär med armeniska och finlandssvenska rötter och hon arbetar med video, performance, ljus, skulptur, fotografi och projekt i offentliga rummet.

Hon har deltagit i utställningar på institutioner som Serpentine Gallery, de Appel, Palais de Tokyo, Istanbul Museum of Modern Art, Turku Art Museum, Museum of Contemporary Art San Diego, ICA Philadelphia, Brooklyn Museum, MoMA och MoMA PS1. Hennes retrospektiva utställning "Nina Katchadourian: Curiouser" öppnade på Blanton Museum i Richmond, Virginia, i april 2017.

Katchadourian lever och arbetar i Brooklyn och i Berlin och hon är associate professor på New York University.

ninakatchadourian.com