Kontaktuppgifter

Adresser

Besöksadress
Postadress
Fakturaadress

Ledning

Annie Lindberg, Tillförordnad museichef
Ann Landgren Danielson, Tillförordnad biträdande museichef / Intendent

Administration

Lizette Larsson, Enhetsadministratör

Utlån, samlingar och arkiv

Ann Landgren Danielson, Tillförordnad biträdande museichef / Intendent
Malin Enarsson, Intendent
Wera Westerlind Müllerström, Arkivassistent
Alexandra Fredriksson, Intendent vid Lunds universitets konstsamling

Press och kommunikation

Caroline Andersson, Grafisk formgivare
Katarina Lilliequist, Kommunikatör

Bildbyrå

Emma Krantz, Fotograf och bildredaktör

Förmedling och publik verksamhet

Maria LaBelle, Museikoordinator
Karin Annebäck, Museikoordinator för värdskap och förmedling
Frida Stenmark, Museikoordinator för värdskap och förmedling

Skapande verkstad

Magdalena Sigmond, Pegagog
Linnéa McShane, Pedagog (föräldraledig)
Elvine Lund, Vikarierande pedagog

Program och lokaluthyrning

Magnus Borgkvist Johansson, Programproducent

Teknik

Johan Fohlin, Tekniker
Mats Andersson, Tekniker

Personal i alfabetisk ordning

Caroline Andersson, Grafisk formgivare
Mats Andersson, Tekniker
Karin Annebäck, Museikoordinator för värdskap och förmedling
Magnus Borgkvist Johansson, Programproducent
Ann Landgren Danielson, Tillförordnad biträdande museichef / Intendent
Malin Enarsson, Intendent
Johan Fohlin, Tekniker
Alexandra Fredriksson, Intendent vid Lunds universitets konstsamling
Emma Krantz, Fotograf och bildredaktör
Lizette Larsson, Enhetsadministratör
Maria LaBelle, Museikoordinator
Katarina Lilliequist, Kommunikatör
Annie Lindberg, Tillförordnad museichef
Elvine Lund, Vikarierande pedagog
Linnéa McShane, Pedagog (föräldraledig)
Magdalena Sigmond, Pegagog
Wera Westerlind Müllerström, Arkivassistent
Franz Zeberg, Projektassistent