Stöd museet

Skissernas Museum – Museum of Artistic Process and Public Art är en av Sveriges viktigaste konstmiljöer. Museet har nära och givande samarbeten med flera institutioner inom Lunds universitet, Region Skåne och det omgivande näringslivet.

Genom att stödja oss med ett bidrag, litet som stort, är du med och utvecklar verksamheten. Bankgiro 830-6599. Märk din gåva "Skissernas". Ange gärna även avsändare och e-post för återkoppling om hur din gåva gör nytta.

Du kan även stödja museet genom att bli medlem och köpa vårt årskort. Ett annat sätt att stödja museet är genom att förlägga möten och evenemang till museets Birgit Rausings sal.

För mer information om sponsring och gåvor kontakta:
Tillförordnad museichef Annie Lindberg, annie.lindberg@skissernasmuseum.lu.se

Skissernas Museum tackar våra donatorer och sponsorer för värdefullt stöd och samarbete!

Anonym
Finn, Jörn och Kirsten Rausing
Riksbankens Jubileumsfond
Sparbanksstiftelsen Finn, ägare till Sparbanken Skåne
Crafoordska stiftelsen
LMK-stiftelsen
Stiftelsen Birgit och Sven Håkan Ohlssons fond
Sten K Johnsons Stiftelse