Svenska salen, i förgrunden modell av Bror Marklund och i bakgrunden museets nyinstallerade arkivskåp. Foto: Johan Persson
Internationella salen på Skissernas Museum efter renovering och nyinstallation av konsten. Foto: Johan Persson

Basutställningar

Skissernas Museums samling presenteras i en rad basutställningar. Här visas ett urval från museets samling.

På bottenplanet finns Svenska salen, Internationella salen och den mexikanska samlingen. Här finns också rummet Konstverkets födelse. På andra våningsplanet planeras en helt ny tematisk basutställning kring minnesmärken och monument. Utforska samlingen.

Här kan du läsa Utställningskatalogen som en PDF. 

Här kan du läsa om Arkivskåpet i Svenska Salen,PDF.