Open Call – Plattform KcSyd Gallerigången

Hur skulle den offentliga konsten ta sig uttryck om det inte fanns en officiell beställare? Vilka projekt, frågor och idéer skulle ta plats och hur skulle de gestaltas? Vilka offentliga rum och platser skulle konstnärerna själva välja?

I början av året utlyste Plattform KcSyd (Konstnärscentrum Syd) fem skissbidrag till fristående idéer för offentlig konst. Stor vikt lades vid konstnärlig originalitet och visionära koncept. Konstnärer med olika bakgrunder och erfarenheter uppmuntrades att söka. Ett nittiotal inkomna ansökningar speglar konstnärernas stora engagemang och intresse av att arbeta i det offentliga rummet.

I sommar visar Skissernas Museum de fem utvalda skissförslagen:

Roxy Farhat & Göran Hugo Olsson – Reklam-Hacking

Vala Foltyn – Witching the Unspoken

Ina Nian – Black Noise

Frida Peterson – Performance i Böda kyrka

Sofia Zwahlen – Shortness of Breath


Plattform KcSyd är en konstnärsdriven organisation som verkar för att stärka och tillgängliggöra konstens och konstnärernas roll i de offentliga rummen. Ansökningarna till Open Call bedömdes av en jury bestående av C. Grace Chang (curator på Skånes Konstförening), Anita Larsson (ordförande KcSyd), Jamila Drott och Jan Marius Kiösterud (Plattform KcSyd).

Boka en guidad visning