• Open today 12–17
Guidad visning på Skissernas Museum
Foto: Johan Persson

Konstberättelser: Livets kretslopp

Guided Tours
Entréavgift till museet

Fri entré för studenter, unga under 25 och anställda vid Lunds universitet

Vi föds, vi lever, vi dör. Ett faktum som kan vara lätt att begripa, men svårt att förstå. Därför behöver vi människor ritualer och ceremoniella platser för att hantera livets stora skeenden. Kyrkorummet är ett bra exempel på en sådan plats, men långt ifrån den enda. Vad kan konstnärer och arkitekter tillföra i våra försök att gestalta livets villkor och människans plats i universum? Välkommen på en temavisning där vi fördjupar oss i den konst och arkitektur som hjälper oss att få syn på livets möjligheter i både glädje och sorg.

Är du nyfiken på konst och vill lära dig mer om vilka historier konsten kan berätta? Kanske om en person? Eller om samhället? Om en viss tid eller kreativ plats? Konstberättelser är en serie specialvisningar där våra kunniga konstguider ger biografiska, tematiska och historiska inblickar i och utblickar på museets samlingar och tillfälliga utställningar.

Similar events in Guided Tours