• Open today 11–17
Den finska violasten Hanna Hohti.

Lund Contemporary: SEIDR

Music
Fri entré

Den finska violinisten Hanna Hohti presenterar en intensiv elektroakustisk konsert med fyra nya musikstycken komponerade för viola och elektronik, ett verk från vart och ett av fyra nordiska länder – Sverige, Norge, Danmark och Finland. Alla fyra verk koncentrerar sig på ett specifikt fenomen, en plats eller ett karaktärsdrag i respektive tonsättares hemland. Det bjuds på en spännande kombination av olika förhållningssätt till ljud och användning av elektronik i musik.

För fjärde gången bjuder Odeum in till festivalen Lund Contemporary, en biennal för samtida konstmusik som arrangeras i samverkan med en rad lokala, regionala och nationella aktörer. Vi ser fram emot ett varierat program där nyskriven musik varvas med panelsamtal, tonsättarintervjuer och experimentella upplevelser. Festivalen är en plattform för nya tonspråk och kreativa idéer och ett forum för viktiga samtal om vår musik av idag!

Se hela programmet på odeum.se