Skissernas Night: Konstberättelser – Konst och överflöd

Skissernas Museum presenterar SKISSERNAS NIGHT – ONLINE EDITION! Under fyra helger i april kan du ta del av ett spännande digitalt program med samtal, konserter, konstvisningar, konstquiz och en kreativ workshop. En mindre kulturfestival för dig att uppleva från din egen soffa!

Vill du lära dig mer om konst? Om de historier konsten kan berätta – kanske om en person, om samhället, om en tid eller plats. Konstberättelser är en serie specialvisningar där våra pedagoger ger biografiska, tematiska och historiska inblickar i konsten utifrån museets samlingar och tillfälliga utställningar. I den digitala visningsserien Konstberättelser på YouTube fördjupar vi oss i en konstnär och ett verk i taget. Konstberättelser finns också i ett längre format på Skissernas Museum, där vi vid ett par tillfällen varje termin lyfter flera verk i museets salar utifrån ett specifikt tema. En sådan visning tar ca. 45-60 minuter.

Konst och överflöd

När den isländske konstnären Erró besöker New York för första gången i början av 1960-talet möts han av ett överflödssamhälle, som inte bara innebär en uppsjö av nya företeelser och produkter, utan också ett överflöd av bilder. Explosionen av färgstarka tidningsbilder, reklam, fotografier och serier förändrar hans kreativa process radikalt! Han slutar helt att försöka hitta på egna bildidéer och börjar istället göra kollage av en redan existerande visuell värld. Om detta får du veta i det här avsnittet av Konstberättelser, där vår konstpedagog Frida berättar varför Errós kollageskiss till en fasadmålning från 1981 är ett bra exempel på konst och överflöd.

PLATS: Museets webbplats, YouTube och Facebook.


Skissernas Night genomförs med stöd av Sparbanken Skånes ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.


Kommande evenemang