• Öppet idag 11–17

Om museet

Adresser

Besöksadress

Finngatan 2
223 62 Lund

Telefon: +46 (0)46 222 72 83

Postadress

Lunds universitet
Skissernas Museum
(Referensperson)
Box 117
SE–221 00 Lund

Fakturaadress

Lunds universitet
Skissernas Museum
(Referensperson)
Box 188
SE–221 00 Lund


Ledning

Annie Lindberg, Tillförordnad museichef
Telefon: +46 (0)46 222 72 86
E-postadress: annie.lindberg@skissernasmuseum.lu.se

Ann Landgren Danielson, Tillförordnad biträdande museichef / Intendent
Telefon: +46 (0)46 222 72 88
E-postadress: ann.landgren@skissernasmuseum.lu.se


Administration

Lizette Larsson, Enhetsadministratör
Telefon: +46 (0)46 222 77 98
E-postadress: lizette.larsson@skissernasmuseum.lu.se


Utlån, samlingar och arkiv

Ann Landgren Danielson, Tillförordnad biträdande museichef / Intendent
Telefon: +46 (0)46 222 72 88
E-postadress: ann.landgren@skissernasmuseum.lu.se

Malin Enarsson, Intendent
Telefon: +46 (0)46 222 72 87
E-postadress: malin.enarsson@skissernasmuseum.lu.se

Wera Westerlind Müllerström, Arkivassistent
Telefon: +46 (0)46 222 71 23
E-postadress: wera.westerlind_mullerstrom@skissernasmuseum.lu.se

Alexandra Altmark, Intendent vid Lunds universitets konstsamling
Telefon: +46 (0)46 222 71 23
E-postadress: alexandra.altmark@skissernasmuseum.lu.se


Press och kommunikation

Caroline Andersson, Grafisk formgivare
Telefon: +46 (0)46 222 79 77
E-postadress: caroline.andersson@skissernasmuseum.lu.se

Katarina Lilliequist, Kommunikatör
Telefon: 46 (0)46 222 17 56
E-postadress: katarina.lilliequist@skissernasmuseum.lu.se


Bildbeställning

Emma Krantz, Fotograf och bildredaktör
Telefon: +46 (0)46 222 72 84
E-postadress: emma.krantz@skissernasmuseum.lu.se


Förmedling och publik verksamhet

Maria LaBelle, Museikoordinator
Telefon: +46 (0)46 222 97 15 / 222 72 83
E-postadress: maria.labelle@skissernasmuseum.lu.se

Karin Annebäck, Museikoordinator för värdskap och förmedling
Telefon: +46 (0)46 222 72 83
E-postadress: karin-linnea.anneback@skissernasmuseum.lu.se

Frida Stenmark, Museikoordinator för värdskap och förmedling
Telefon: +46 (0)46 222 72 83
E-postadress: frida.stenmark@skissernasmuseum.lu.se


Skapande verkstad

Magdalena Sigmond, Pegagog
Telefon: +46 (0)46 222 02 65
E-postadress: magdalena.sigmond@skissernasmuseum.lu.se

Linnéa McShane, Pedagog
Telefon: +46 (0)46 222 02 65
E-postadress: linnea.mcshane@skissernasmuseum.lu.se

Elvine Lund, Vikarierande pedagog
Telefon: +46 (0)46 222 72 83
E-postadress: elvine.lund@skissernasmuseum.lu.se


Program och lokaluthyrning

Magnus Borgkvist Johansson, Programproducent
Telefon: +46 (0)46 222 72 91
E-postadress: magnus.borgkvist_johansson@skissernasmuseum.lu.se


Teknik

Johan Fohlin, Tekniker
Telefon: +46 (0)46 222 90 01
E-postadress: johan.fohlin@skissernasmuseum.lu.se

Mats Andersson, Tekniker
E-postadress: mats.andersson@skissernasmuseum.lu.se


Styrelse (2019-2022)

Styrelseordförande: Anders Berglund

Styrelseledamöter:

Anna Lyrevik
Max Liljefors
Jenny Lindén Urnes
Lars Thulin
Elizabeth Moritz
2 studentrepresentanter, Lunds universitet

Adjungerad och personalrepresentant:

Maria LaBelle