• Öppet idag 12–17

Om museet

Adresser

Besöksadress

Finngatan 2
223 62 Lund

Telefon: +46 (0)46 222 72 83

Postadress

Lunds universitet
Skissernas Museum
(Referensperson)
Box 117
SE–221 00 Lund

Fakturaadress

Lunds universitet
Skissernas Museum
(Referensperson)
Box 188
SE–221 00 Lund


Ledning

Annie Lindberg, Tillförordnad museichef
Telefon: +46 (0)46 222 72 86
E-postadress: annie.lindberg@skissernasmuseum.lu.se

Ann Landgren Danielson, Tillförordnad biträdande museichef / Intendent
Telefon: +46 (0)46 222 72 88
E-postadress: ann.landgren@skissernasmuseum.lu.se


Administration

Emelie Andersson, Enhetsadministratör
Telefon: +46 (0)46 222 77 98
E-postadress: emelie.andersson@skissernasmuseum.lu.se


Utlån, samlingar och arkiv

Ann Landgren Danielson, Tillförordnad biträdande museichef / Intendent
Telefon: +46 (0)46 222 72 88
E-postadress: ann.landgren@skissernasmuseum.lu.se

Malin Enarsson, Intendent
Telefon: +46 (0)46 222 72 87
E-postadress: malin.enarsson@skissernasmuseum.lu.se

Alexandra Altmark, Intendent vid Lunds universitets konstsamling
Telefon: +46 (0)46 222 83 88
E-postadress: alexandra.altmark@skissernasmuseum.lu.se

Arkiv: arkivet@skissernasmuseum.lu.se


Press och kommunikation

Caroline Andersson, Grafisk formgivare
Telefon: +46 (0)46 222 79 77
E-postadress: caroline.andersson@skissernasmuseum.lu.se

Katarina Lilliequist, Kommunikatör
Telefon: 46 (0)46 222 17 56
E-postadress: katarina.lilliequist@skissernasmuseum.lu.se


Bildbeställning

Emma Krantz, Fotograf och bildredaktör
Telefon: +46 (0)46 222 72 84
E-postadress: emma.krantz@skissernasmuseum.lu.se


Förmedling och publik verksamhet

Maria LaBelle, Museikoordinator
Telefon: +46 (0)46 222 97 15 / 222 71 23
E-postadress: maria.labelle@skissernasmuseum.lu.se

Karin Annebäck, Museikoordinator för värdskap och förmedling
Telefon: +46 (0)46 222 72 83
E-postadress: karin-linnea.anneback@skissernasmuseum.lu.se

Frida Stenmark, Museikoordinator för värdskap och förmedling
Telefon: +46 (0)46 222 72 83
E-postadress: frida.stenmark@skissernasmuseum.lu.se


Skapande verkstad

Magdalena Sigmond, Konstpedagog
Telefon: +46 (0)46 222 02 65
E-postadress: magdalena.sigmond@skissernasmuseum.lu.se

Linnéa McShane, Konstpedagog
Telefon: +46 (0)46 222 02 65
E-postadress: linnea.mcshane@skissernasmuseum.lu.se


Program

Magnus Borgkvist Johansson, Programproducent
Telefon: +46 (0)46 222 72 91
E-postadress: magnus.borgkvist_johansson@skissernasmuseum.lu.se


Lokaluthyrning

Lars Fembro, Lokaluthyrning

Telefon: +46 (0)46 222 72 83
E-postadress: lars.fembro@skissernasmuseum.lu.se


Teknik

Johan Fohlin, Tekniker
Telefon: +46 (0)46 222 90 01
E-postadress: johan.fohlin@skissernasmuseum.lu.se

Mats Andersson, Tekniker
E-postadress: mats.andersson@skissernasmuseum.lu.se


Styrelse

Styrelseordförande: Anders Berglund

Styrelseledamöter:

Anna Lyrevik
Max Liljefors
Jenny Lindén Urnes
Lars Thulin
Elizabeth Moritz

Två studentrepresentanter, Lunds universitet

Hilma Meiby
Agnes Tell

Adjungerad och personalrepresentant:

Maria LaBelle