• Stängt

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse – skissernasmuseum.se

Skissernas Museum står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. På den här webbsidan beskriver vi hur skissernasmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänna brister

  • Vissa bilder har inte en beskrivande alt-text.
  • Det finns länkar där texten har för låg kontrast.
  • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte är tydligt var länken går.
  • Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer.
  • På vissa sidor på webbplatsen kan det finnas avsteg från en korrekt rubrikstruktur.
  • Utställningskatalogen som PDF är inte tillgänglighetsanpassad

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från skissernasmuseum.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss på info@skissernasmuseum.lu.se.

All inkommen e-post läses, men svarstiden variera beroende på arbetsbörda. E-post som inkommer på kvällar och helger läses normalt nästa helgfria vardag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi är medvetna om att webbplatsen har brister och strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna och meddela följande:

  • om det gäller hela webbplatsen eller en specifika sida (ange gärna vilken)
  • vad du försökte göra
  • vad som gick fel

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning – digg.se

Oskäligt betungande anpassning
Skissernas Museum åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande innehåll:

Bilder
En stor del av innehållet på skissernasmuseum.se är bilder av konstverk. Att skriva bra beskrivande alt-texter för samtliga bilder kommer därför att kräva mycket arbete vilket museet inte har kapacitet för. Vår ambition är att konstsamlingen ska vara så tillgänglig som möjligt och vi jobbar på att hitta lösningar.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skissernasmuseum.se.

Vi har använt Lighthouse och WAVE Web Accessibility Evaluation Tool vid utvärderingen.

Den senaste bedömningen gjordes 10 januari 2023.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 10 januari 2023.