• Stängt
Folkets hörna porträtt Josefin Schygge
Foto: Jesper Anhede

Folkets hörna: Josefin Schygge

Samtal
Fri entré
Folkets hörna – arbete pågår är en scen för skönlitterära texter under process. På Folkets hörna medverkar vid varje tillfälle två författare, en som redan är etablerad och en som ännu ej givits ut på de etablerade förlagen. Varje författare läser upp ett kort utdrag ur ett pågående skrivprojekt och får sedan respons av två skrivpedagoger som leder textsamtalen. De får även respons av den andra medverkande författaren och av publiken. På så vis får författarna en unik möjlighet att testa sina work in progress på andra, och publiken får sällsynt inblick i och möjlighet att påverka en författares skrivprocess. Man måste inte delta i samtalet, det går bra att bara lyssna, men det uppmuntras.
Josefin Schygge är kvällens etablerade författare. Josefin Schygge (född 1981) är författare och redaktör. Hon är också lärare i svenska, svenska som andraspråk, sfi och filosofi. 2014 debuterade hon som författare för lättläst på Vilja förlag och har sedan dess skrivit flera böcker. 2022 kom Josefins spänningsroman Allt för dig ut.
Medverkande:
– Josefin Schygge
– Runa Alakoski
– Therése Granwald och Johan Blomgren (Folkets hörna)
Samtalet kan även följas live via Zoom. 
Folkets hörna arrangeras med stöd av Region Skåne, Kulturrådet och Lunds kommun.

Fler evenemang som passar Samtal