• Öppet idag 11–17
Porträtt författare Raja Bahari

Folkets hörna: Raja Bahari och Gertrud Maria

Samtal
Fri entré
Folkets hörna – arbete pågår är en scen för skönlitterära texter under process. På Folkets hörna medverkar vid varje tillfälle två författare, en som redan är etablerad och en som ännu ej givits ut på de etablerade förlagen. Varje författare läser upp ett kort utdrag ur ett pågående skrivprojekt och får sedan respons av två skrivpedagoger som leder textsamtalen. De får även respons av den andra medverkande författaren och av publiken. På så vis får författarna en unik möjlighet att testa sina work in progress på andra, och publiken får sällsynt inblick i och möjlighet att påverka en författares skrivprocess. Man måste inte delta i samtalet, det går bra att bara lyssna, men det uppmuntras.
Raja Bahari är vår etablerade författade denna gång. Raja debuterade 2017 med romanen Stiga sol, smälta is och förra året kom boken Kontinentalbanan ut. Raja nominerades 2022 till Sveriges Radios novellpris.
Medverkande:
– Raja Bahari
– Gertrud Maria
– Therése Granwald och Johan Blomgren (Folkets hörna)
Samtalet kan även följas live via Zoom. 
Folkets hörna arrangeras med stöd av Region Skåne, Kulturrådet och Lunds kommun.

Fler evenemang som passar Samtal