• Öppet idag 12–17
Kollage med porträtt på Kirse Junge-Stevnsborg, Ýrr Jónasdóttir och Linda Fagerström

Värdet av en samling – Ett samtal om konstmuseernas förutsättningar i ekonomisk kris

Samtal
Entréavgift till museet

I media rapporteras om ett kulturliv i kris där ökade omkostnader, höjda hyror och höga elpriser, utan höjda anslag, slår hårt mot en bransch som precis håller på att återhämta sig från pandemin. Färre men längre konstutställningar är den rådande trenden på allt fler museer både i Sverige och internationellt. Många museer ser även över öppettider, höjer entréavgifter och drar ner programverksamheten. Det är enkelt att se att detta får direkta konsekvenser för publiken och verksamheternas tillgänglighet. Men vilka blir konsekvenserna på lång sikt, och hur påverkas museernas konstsamlingar?

Välkommen till ett samtal om konstmuseernas förutsättningar i den ekonomiska krisen med Kirse Junge-Stevnsborg, konstmuseichef Malmö Konstmuseum och Ýrr Jónasdóttir, konstmuseichef, Ystads konstmuseum. Samtalet leds av Linda Fagerström, docent i Konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet samt konstkritiker. Museichef Annie Lindberg hälsar välkommen.

Skissernas Museum har nyligen öppnat utställningen Kom som du är! …och andra nyförvärv, som presenterar ett urval av alla de verk som har förvaltats till samlingen under de senaste åren. Museet bjuder in till detta samtal för att lyfta frågor kring konstmuseernas förutsättningar att utföra sitt uppdrag att samla och förvalta. Vilka utmaningar finns i ekonomiskt svåra tider? Vilka förvärv riskerar vi att missa i brist på resurser och hur kommer det återspeglas i samlingarna? Vilka möjligheter har vi att vårda och förvalta det som redan ryms i överfulla magasin?

Fler evenemang som passar Samtal