• Stängt

Internationella salen

I Museets internationella sal presenteras ett urval av permanenta och tillfälliga projekt från slutet av 1800-talet fram till idag. Här kan du upptäcka unika skisser av konstnärer som Henri Matisse, Sonia Delaunay, Jenny Holzer och Fernand Léger.

Under första hälften av 1900-talet diskuterades i olika sammanhang hur arkitekter och konstnärer kunde samarbeta för att integrera måleri och skulptur i en byggnad eller på en plats. Ofta handlade diskussionen om hur muren kunde användas som yta för stora väggmålningar, mosaiker och glasmålningar, likt många av de projekt som visas i den här salen. Muralkonsten fungerade både som utsmyckning och budbärare av såväl konservativa som progressiva ideal. Oavsett om uttrycket var traditionellt eller nyskapande fick konsten på så sätt en viktig social roll. Flera konstnärer betonade även konstens demokratiska roll och vikten av att nå ut till många människor.

Frankrike var ett av de europeiska länder där tankarna kring integrationen av konstarterna hade starkast fotfäste, och de statliga satsningarna på väggmåleri kulminerade på världsutställningen i Paris 1937. Efter andra världskriget fick också den katolska kyrkan en stor betydelse för spridningen av den moderna icke-föreställande konsten till en bred publik. En viktig anledning till att den franska konsten är så välrepresenterad i samlingen är det inflytande den haft på den nordiska konsten. Åtskilliga är de nordiska konstnärer som studerat för sina franska kolleger i Paris.