• Öppet idag 12–17

Mexikanska samlingen

På 1960-talet började Skissernas Museum samla på skisser till mexikansk konst för att bättre kunna berätta om muralmåleriets historia under 1900-talet. Idag har museet en av Europas främsta samlingar av skisser av mexikanska monumentalmålare som Diego Rivera och David Alfaro Siqueiros.

Efter den mexikanska revolutionen under 1910-talet engagerade staten konstnärer för att skapa muralmålningar och mosaiker på offentliga platser och byggnader. Landets nya ledare ville med politiska och kulturella visioner definiera den moderna nationalstaten Mexikos identitet. Ett av målen var att synliggöra det förkoloniala kulturarvet och lyfta fram samtida inhemska folkliga traditioner. Då väggmåleriet kunde spåras till tiden före den spanska erövringen på 1500-talet bidrog valet av denna konstform till att betona det ursprungliga och nationella.

Motiven kombinerade ofta skildringar från ursprungsbefolkningens kultur och den förcolumbianska mytologins bildvärld med historiska bilder av landets självständighetskamp mot den spanska kolonialmakten, revolutionen och framväxten av ett modernt samhälle med dess vetenskap och teknologi. Föreningen av den förcolumbianska estetiken och ett modernt uttryck sammanfattade bilden av den nya nationen. Mycket av muralmåleriet är berättande och figurativt och utvecklades ofta i nära kontakt med arkitekturen. Det var avsett att vara tillgängligt för alla och fick en både folkbildande och propagandistisk uppgift.