• Öppet idag 12–17
Vy i utställningen Minne och Monument.

Minne och monument

Vilka personer och händelser finns representerade i våra gemensamma rum och vilka berättelser har valts bort? Dessa frågor är mer aktuella än någonsin och den roll som monument och minnesmärken spelar är idag ett hett debattämne. I den här delen av museet möter du skisser och modeller till monument, minnesmärken och minnesplatser från 1900-talets början fram till idag.

Här finns monument över offer för naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar, men även minnesmärken över verksamheter och personer. Här visas också exempel på vad som kan kallas antimonument: kritiska och ibland parodiska verk där konstnärer både bildligt och bokstavligt vänder upp och ner på den traditionella monumentalitetens i regel heroiserande och vertikala former. I tusentals år har människan uppfört minnesmärken och monument, framför allt över personer som av sin samtid, eller med andra epokers dominerande värderingar, har ansetts som framstående. I ett historiskt perspektiv utgör monument den kanske viktigaste typen av konst i offentliga rum. Att uppföra monument är ett uttryck för makten att välja hur historien ska skildras. Monument representerar en officiell version av historien, ett offentligt minne som likt andra minnen ändå är beroende av hågkomst, glömska och förträngning. På socklar samsas härskare och härförare med kultur-och vetenskapspersoner. I de allra flesta fall är de män.