• Öppet idag 11–17

Svenska salen

I Svenska salen kan du ta del av skisser för offentliga konstverk i Sverige från 1900-talets första år fram till idag. Hur har den offentliga konsten förändrats från 1900-talets början fram till idag? Vad säger den om vårt samhälle och våra ideal?

Konsten i Svenska salen visar hur olika bildspråk – från föreställande till abstrakta – existerat sida vid sida och ger inblick i hur konstnärer och samhällsinstitutioner använt konsten för att kommunicera värden och ideal. I början av förra seklet representerade konst ofta skönhet och förknippades med egenskaper som godhet och sanning. Tidvis användes motiv från svensk natur och historia för att ge uttryck åt nationell identitet. Bilden av konstens roll som sanningssägare eller förskönande utsmyckning förändrades under 1900-talet, och den offentliga konsten blev i större utsträckning såväl ifrågasättande och provokativ som undersökande och ironisk. Offentlig konst idag kan även vara tillfällig: performance eller andra kortvariga ingrepp i stadsrummen, ljud, projektioner och rörliga bilder eller digitala verk, som endast existerar i det utvidgade offentliga rum som den digitala världen utgör. Många konstnärer arbetar idag med flyktiga uttryck eller gör digitala skisser, samtidigt som traditionella skisstekniker och material fortfarande används i stor utsträckning.

Här visas verk av bland andra visas Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald och Siri Derkert och samtida konstnärer som Linn Fernström, Gerhard Nordström och Matthias van Arkel.

I denna sal hittar du också det stora arkivskåpet med skisser i mindre format. Välkommen att dra ut lådorna och skärmarna!

Arkivskåpen i Svenska salen på Skissernas Museum. Foto: Åke E:son Lindman
Arkivskåpen i Svenska salen. Foto: Åke E:son Lindman