• Öppet idag 12–17
Detalj av Fredrik Strids verk "Alla fåglar i Sverige". Vita fågelskulpturer i sterain står utplacerade i ett hyllsystem.
Making Nature, alla fåglar i Sverige (detalj), 2018–2024. Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Vernissage: Fredrik Strid – Making Nature

Tillfällig utställning
Fri entré

Konstnären Fredrik Strid har under lång tid arbetat med naturen i sin konst. Genom skulptur och installation utforskar han sin relation till naturromantik, natur på museer, naturvetenskap och historia och sina erfarenheter av den faktiska naturen.

Utställningen Making Nature tar sin utgångspunkt i det processbaserade skulpturprojektet Alla fåglar i Sverige. Verket, som konstnären har arbetat med sedan 2018, visas här i sin helhet för första gången. Den omfattande installationen består av 257 svenska fågelarter som skalenligt modellerats i lera och sedan gjutits till ljus i vit stearin. Varje fågel har en etikett med artnamn och presenteras på ett specialtillverkat hyllsystem som tar stora delar av utställningsrummen i anspråk. De fragila stearinfåglarna skapar en påtaglig materialitet som för tankarna till förgänglighet.

I utställningen visas även skulpturen Eko som korresponderar med Alla fåglar i Sverige och väcker frågor som rör museers samlande, klassificering och historieskrivning.

Museichef Annie Lindberg och intendent Malin Enarsson hälsar välkomna kl. 18.30.

Bar och mingel i Birgit Rausings sal hela kvällen.

Varmt välkommen!

Läs mer om Making Nature