Museets ny tillbyggnad 2017 ritad av Elding Oscarson. Foto: Åke E:son Lindman
Museets ny tillbyggnad 2017 ritad av Elding Oscarson. Foto: Åke E:son Lindman
Arkitekterna Karl Koistinen och Göran Hellborg skapade 1988 fasaden mot Sölvegatan Foto: okänd/Skissernas Museum
Tillbyggnaden av Svenska salen 1957 Foto: okänd/Skissernas Museums bild och klipparkiv.
Foto: okänd/Skissernas Museums bild och klipparkiv.
Dåvarande entré 1949 som är dagens Internationella sal Foto: okänd/Skissernas Museums bild och klipparkiv.

Museibyggnaden

Skissernas Museum består idag av byggnader från sex olika epoker, som alla länkats ihop till en. Arkitektkontoret Elding Oscarson ritade museets senaste tillskott som stod färdigt hösten 2016. 2017 tilldelades tillbyggnaden årets Kasper Salin-pris och Lunds stadsbyggnadspris (läs mer nedan). Den nya byggnaden innehåller museets entré, museibutik och restaurang med möjlighet att sitta utomhus. Dessutom täcktes innergården för att skapa Birgit Rausings sal. Den intelligenta planlösningen bidrar till utvecklingen av Skissernas Museum som mötesplats för hela Lund.

Mot slutet av 1930-talet hade Ragnar Josephsons Arkiv för dekorativ konst vuxit ur sina lokaler på Institutionen för konstvetenskap, då beläget högst upp i universitetshuset, och man behövde mer plats för alla inkommande skisser och modeller. Universitetet upplät då en gammal gymnastiksal från 1882 som tillhörde ett lärarinneseminarium samt en ny byggnad till detta seminarium på hörnet av Sölvegatan och Finngatan, ritad av arkitekten Carl Andrén 1921. Från början delade man byggnaden med Statistiska och matematiska institutionen. 1941 kunde arkivet öppna sina portar för allmänheten och blev därmed ett museum.

Allt eftersom samlingarna expanderade behövde museet ytterligare utrymme. 1949 sammanfogade därför lundaarkitekten Hans Westman, som bland annat också ritat katolska kyrkan i Malmö och studentbostäderna på Parentesen i Lund, nio gamla armébaracker med det befintliga huset. I barackerna visade museet sina tillfälliga utställningar fram till 2001. Tio år senare, 1959, anlitades Westman på nytt för att rita den sal som än idag kallas Svenska salen samt museets tidigare entré – en rå betongfasad, med en svag reliefverkan från bräderna i gjutformen. Takhöjden inne i salen anpassades efter de ofta monumentala modellernas och skissernas format, och en gångbro tvärs över salen gjorde att besökarna kunde komma nära även de högt hängda föremålen. Fortfarande kan man inne i den så kallade Svenska salen se det gamla lärarinneseminariets fasad, som nu utgör öppningen in i museets internationella sal.

Samarbete mellan arkitekter och konstnär

Från omkring 1970 tillhörde hela det gamla lärarinneseminariet Skissernas Museum, då man fullt ut övertog den del som hyst Statistiska och matematiska institutionen. Här finns idag bland annat museets Skapande verkstad. År 1979 blev museet en egen enhet, direkt underställd rektorsämbetet vid Lunds universitet, och museet leds idag av en styrelse som ansvarar för den långsiktiga verksamhetsplaneringen. 1988 var det återigen dags att utvidga lokalerna. Arkitekterna Karl Koistinen och Göran Hellborg från Lund skapade i samarbete med Stockholmsbaserade konstnären Sivert Lindblom en ny utställningssal, ett bibliotek och en fotoateljé, samt fasaden ut mot Sölvegatan. Denna täcktes av grå puts och betong med inslag av blå klinkers och fick ett stort bågformat fönster i rödmålat aluminium. På fasaden finns även två huvuden i patinerad brons, skapade av Lindblom utifrån hans egen profil.

Mellan 2001 och 2005 var museet stängt för en om- och tillbyggnad genomförd av Statens fastighetsverk på uppdrag av Lunds universitet. Arkitekten Johan Celsing och Johan Celsing Arkitektkontor i Stockholm hade vunnit tävlingen om tillbyggnaden 1999 med förslaget Vid park, som tagits fram i samarbete med landskapsarkitekten Birre Skoglund. Museet fick nu ett välbehövt tillskott av magasinsutrymmen och arbetslokaler i form av ateljé och verkstäder. Westmans från början provisoriska baracker, som vid det här laget stått i femtio år, ersattes med en stor sal ämnad för tillfälliga utställningar som avslutas med ett fönstergalleri ut mot skulpturparken. Tillbyggnaden slöt samman de gamla delarna till en enhet. År 2006 vann byggnaden Betongpriset för det sätt som Celsing behandlat fasaden så att den smälter samman med Westmans skapelse från det sena 50-talet.

Skissernas Museum som mötesplats

I oktober 2013 vann arkitektkontoret Elding Oscarson en tävling om att utforma en ny tillbyggnad av Skissernas Museum. Finansierad genom en privat donation syftade tillbyggnaden att öka museets tillgänglighet och skapa ännu bättre förutsättningar för museet som mötesplats. Den nya byggnaden innehåller museets entré, museibutik och restaurang med möjlighet att sitta utomhus. Dessutom täcktes innergården för att skapa Birgit Rausings sal. Tillbyggnaden stod färdig hösten 2016. Juryns motivering sammanfattade förslagets fördelar:

”Ett förslag med utmärkta rumssekvenser som fångar upp riktningar och flöden. Den nya tillbyggnaden visar en förståelse för hur museet växt fram över tid och visar lätta, abstrakta byggnadsvolymer utan läsbar skala med fönster likt tavlor på en utställning. Byggnadskropparna saknar egentliga baksidor och fasadernas corténstål knyter an till områdets tegelarkitektur samtidigt som det kontrasterar.”

Under projektets gång fick museet genom ytterligare en donation möjlighet att täcka över den blåsiga innergården. Den ljusa och luftiga Birgit Rausings sal, också den ritad av Elding Oscarson, stod färdig samtidigt som utbyggnaden hösten 2016.

Vinnare av Kasper Salin-priset 2017

Under årets Arkitekturgala, 28 november 2017, stod det klart att Skissernas Museums senaste till- och ombyggnad ritad av arkitekterna Elding Oscarson vinner årets Kasper Salin-pris! Utmärkelsen är landets äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris.

Juryns motivering:

En till synes enkel lösning i en känslig och mångbottnad situation. Med ett skickligt grepp låter den nya tillbyggnaden besökaren förstå hela Skissernas Museums sammansatta struktur. I form av ett nutida tillägg i en beprövad arkitekturtradition skapas vackra och välkomnande rum som kan lyfta verksamheten till nya nivåer. Tätt samarbete mellan arkitekt och en ambitiös byggherre har resulterat i en precist och noggrant genomförd utbyggnad som stärker kopplingen till museets samlingar och omgivande parkrum.

Läs mer om Kasper Salin-priset och juryns motivering på Sveriges Arkitekters webbplats.

Läs Statens fastighetsverks pressmeddelande om vinsten.

Lunds stadsbyggnadspris 2017

Inte nog med att museet tilldelades årets Kasper Salin-pris, nu är det även klart att vår senaste om- och tillbyggnad ritad av Elding Oscarson belönas med Lunds stadsbyggnadspris! Stadsbyggnadspriset delas ut till en eller flera som har bidragit till att utveckla stadsbilden i Lund.

Läs om juryns motivering via Lunds kommuns hemsida.