• Stängt

Sonia Delaunay, Instrumentpanel, 1937, Foto: Johan Persson/Skissernas Museum

Teknik

I Skissernas Museums samling finns skisser från slutet av 1800-talet fram till idag – en period som präglats av stor teknologisk utveckling. Industrialisering och elektrifiering, nya transportsätt och digital teknik har förändrat människans villkor i grunden, vilket också återspeglas i konsten.

Samlingen innehåller många skisser till verk där konstnärer reflekterar över sin tids nya teknologiska framsteg och upptäckter. Sonia och Robert Delaunays hyllning till flygfartens erövring av luften, Raoul Dufys skildring av elektricitetens historia, Kræsten Iversens maskindelar och Jorge Gonzalez Camarenas science fiction-artade tolkning av mexikansk mytologi är alla exempel på konstnärliga tolkningar av teknik. Den snabba utvecklingen kan också upplevas skrämmande. I skisser till verk med titlar som Ska tekniken ta makten, ska datorerna styra oss och Vårt medvetande ligger långt efter teknikens framsteg höjde Atti Johansson redan på 1970-talet ett varningens finger mot teknikens ökade inflytande över vår vardag.

Konstnärer har också integrerat ny teknik i sina konstverk, som
Nicholas Schöffer i en modell för ett Cybernetiskt ljustorn. Det 347 m höga tornet – tänkt som en symbol för det nya teknologiska tidevarvet – skulle kunna plocka upp signaler och berätta om allt från vädret till trafikläget och utföra abstrakta ljusshower baserat på rörelsemönster i stan. Edvin Öhrström kämpade i nästan 30 år med de tekniska lösningarna bakom belysningen till sin glasobelisk på Sergels torg. Ett samtida exempel är Lina Selanders högteknologiska digitala kollage.


Verk

Queerperspektiv

Normer kring genus och sexualitet har sett olika ut under historiens gång och på olika platser. Vi hittar queera berättelser i museets samling genom att leta efter queera motiv i konsten, icke-straighta konstnärer och homosexuellas mötesplatser i offentligheten.

Konst och scen

Bildkonstnärer engageras ofta i teaterns värld för scenografi och kostymer. Dessutom är teatrar och operahus ofta imponerande byggnader där konstnärer har anlitats för utsmyckningarna.

Rymden

I rymden utspelar sig mytologiska gudaberättelser och otaliga sci-fi-äventyr. Skissernas i vår samling visar att rymdens mysterier tar många olika uttryck i konsten.

Personmonument och porträtt

Förr var porträtt något exklusivt reserverat för högre samhällsklasser. Idag kan vi själva ta oräkneliga selfies. Men det är fortfarande få förunnat att hedras med ett personmonument.