• Stängt

Samlingen

Bildbeställning

Skissernas Museum har en omfattande bildbank. Största delen av vår samling är digitaliserad, dessutom finns historiska bilder i vårt arkiv samt dokumentation av våra tidigare utställningar och övriga verksamheter fram till nutid. Bilderna kan beställas i önskat format, avgift styrs av storlek och omfattning av användningsområde.

För frågor om bilder och för beställning kontakta oss på emma.krantz@skissernasmuseum.lu.se

Bilder på konstverk skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Bilderna får inte beskäras eller på annat sätt förvanskas, varken i tryck eller webbpublicering. Bildtext och information om copyright måste alltid anges. Dessutom äger alltid fotografen bildrätten ange därför även fotografens namn och Skissernas Museum som källa vid publicering av bild.

Mer om upphovsrätt

Sonia Delaunay, Propeller, 1937, Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum, © Sonia Delaunay, Bildupphovsrätt 2022