• Stängt

Minne och monument. Foto: Emma Krantz / Skissernas Museum

Personmonument och porträtt

Förr var porträtt något exklusivt reserverat för högre samhällsklasser. Idag kan vi själva ta oräkneliga selfies. Men det är fortfarande få förunnat att hedras med ett personmonument. I ett sånt uppdrag uppstår en rad spännande konstnärliga val. Hur ska porträttet se ut? Föreställande, abstrakt eller kanske i symbolform?

Peter Linde blev förtjust i en bild föreställande Karin Boye som ung med håret i lång fläta, men han övergav snart den idén, eftersom det är som korthårig vi minns henne. K G Bejemark tog fasta på poeten Nils Ferlins utstående öron och överdrev dem kanske en smula. Nils Dardel smög in flera porträtt av Stockholmssocieteten i sin muralmålning till sagorummet på Stockholms stadsbibliotek, mannen krokar arm med mästerkatten i stövlar ska vara Dardels svärfar Axel von Klinckowström.

Marianne Lindberg de Geer
hade två kvinnor som modeller och avbildade deras kroppar, men satte sedan dit sitt eget ansikte på båda för att skapa ett självporträtt som öppnar upp för diskussion om självbild och skönhetsideal. I sitt förslag till ett minnesmärke över botanikern och zoologen Carl von Linné ville Klara Kristalova på ett lekfullt sätt gestalta Linnés inställning till livet och allt levande. Atti Johansson lät pennan bli en symbol för författaren Ivar Lo-Johanssons livsgärning och sände samtidigt ut ett budskap om ordets makt till skolelever på skolan där verket är placerat.

Carl Fredrik Reuterswärds
berömda fredsymbol i form av en knuten revolver, som bland annat står utanför FN:s högkvarter i New York, var från början ett minnesmärke till musikern John Lennon. Arne Jones monument över Carl Fredrik Hill fick mycket kritik på grund av det abstrakta utförandet vilket uppfattades som obegripligt.

Verk

Queerperspektiv

Normer kring genus och sexualitet har sett olika ut under historiens gång och på olika platser. Vi hittar queera berättelser i museets samling genom att leta efter queera motiv i konsten, icke-straighta konstnärer och homosexuellas mötesplatser i offentligheten.

Konst och scen

Bildkonstnärer engageras ofta i teaterns värld för scenografi och kostymer. Dessutom är teatrar och operahus ofta imponerande byggnader där konstnärer har anlitats för utsmyckningarna.

Rymden

I rymden utspelar sig mytologiska gudaberättelser och otaliga sci-fi-äventyr. Skissernas i vår samling visar att rymdens mysterier tar många olika uttryck i konsten.

Personmonument och porträtt

Förr var porträtt något exklusivt reserverat för högre samhällsklasser. Idag kan vi själva ta oräkneliga selfies. Men det är fortfarande få förunnat att hedras med ett personmonument.