• Öppet idag 12–17

Nadia Léger, "Komposition i rymden" (beskuren), 1924. Foto: Jenny Lindhe/Skissernas Museum. Bildupphovsrätt 2023.

Rymden

Rymden har i kulturen samtidigt symboliserat utopisk futurism och det okända och dolda. Med sitt oändliga mörker och sina tindrande ljus har den sedan urminnes tider inspirerat och förundrat. I rymden utspelar sig mytologiska gudaberättelser och otaliga sci-fi-äventyr, men som skisserna i vår samling visar har rymdens mysterier tagit sig in i konsten på många olika sätt.

Edvin Öhrström inspirerades av Harry Martinssons sci-fi-epos i verket Aniara landar på Sallerupsskolans gård (1984). I texten svävar skeppet Aniara i rymden utan att någonsin anlända till sin slutdestination. Öhrström skriver här om berättelsen och ger den ett lyckligt slut. Verket knyter an till den svenska litteraturkanon som studeras på skolan samtidigt som den inger hopp och lyfter skrivandets och läsandets förmåga att transportera oss till oanade höjder. Rymden kan även symbolisera elevens oändliga potential och framtidshoppet de står för.

När ljuset faller över Henry Dunkers plats i Helsingborg uppenbarar sig
Ebba Matz verk Norra stjärnhimlen (1999). Lysdioder nedsänkta i stenläggningen speglar stjärnornas placering ovanför och låter oss promenera ibland dem. Till skillnad från traditionella monumentala konstverk sträcker sig Matz verk lågt och brett istället för på höjden. Samtidigt pekar det uppåt och får oss att lyfta blicken
mot rymden.

Vid Lunds universitets 350-årsjubileum 2017 invigdes Charlotte Gyllenhammars bronsskulptur Meteorit i universitetsparken. Det svarta föremålet framstår som en bärare av uråldrig kunskap och de naturens mysterier som forskningen på universitet löser. Verket inspirerades av en meteorit som 1939 slog ned i Ekeby och förvaras på geologiska institutionen. Siluetten av ett gyllene lejon refererar såväl till Lunds universitetssigill som till lejonets stjärnbild i den astrologiska kalendern, som kännetecknas av stolthet och vänskap.

Verk

Rymden

I rymden utspelar sig mytologiska gudaberättelser och otaliga sci-fi-äventyr. Skissernas i vår samling visar att rymdens mysterier tar många olika uttryck i konsten.

Personmonument och porträtt

Förr var porträtt något exklusivt reserverat för högre samhällsklasser. Idag kan vi själva ta oräkneliga selfies. Men det är fortfarande få förunnat att hedras med ett personmonument.

Vetenskap och forskning

I museets samling finns många exempel på konstnärer som på olika sätt förhållit sig till vetenskap och forskning i sitt konstnärskap och kreativa process.

Textilkonst

När det offentliga byggandet i Sverige tog ny fart under efterkrigstiden var det i en modernistisk stil med strama linjer i råa och obehandlade material. De hårda miljöerna krävde konstverk som kunde bidra med värme och mjukhet.