• Öppet idag 12–17

Henry Moore, Hill Arches, modell till skulptur i brons. Foto: Johan Persson

Familj

Familjerelationer präglar de flesta av oss genom hela livet. Som barn till föräldrar och föräldrar till barn. Även den okonventionella familjen eller avsaknaden av en familj formar oss. Särskilt i jämförandet med bilden av familjen som symbol för stabilitet och tillhörighet. I konsten ser vi både hur konstnärer inspireras av personliga erfarenheter och hur familjen används som symbol för samfundet. Vi ser också hur bilder av den privata sfären avbildas i det offentliga rummet för att stärka eller förändra könsroller.

Birgit Ståhl-Nybergs utformning av Akalla tunnelbanestation från 1977 är uppdelad i sex figurativa kakelväggar föreställande den moderna kvinnans respektive mannens vardagsliv, nöjen och ideal. På väggen Mannens ideal och verklighet står Fantomen, fotbollsspelaren, kontorsarbetaren och snickaren sida vid sida med en pappa som bär på sitt spädbarn. Ståhl-Nyberg ville uppmuntra resenärerna att reflektera kring normer och såg sin konst som ett verktyg för social förändring. I Siri Derkerts skisser till Kvinnopelaren på T-centralen återfinns barnuppfostran som motiv i form av blöjbyten och lek. Liksom Ståhl-Nyberg använde Derkert sin konst som ett politiskt redskap. Att dessa vardagliga “kvinnosysslor” avbildades i offentlig miljö var banbrytande när verket invigdes 1958.

Hos
Fritz Sjöströms Motto: familj och Henry Moores Hill Arches betecknar begreppet “familjegrupp” ett sätt att beskriva olika formelements relationer i en komposition. Skulpturernas delar är arrangerade intimt och vända mot varandra. Två större delar läses som föräldrar och den mindre som ett barn. Även i abstrakta verk kan vi uppfatta ett beskyddande och kärleksfullt uttryck, som i hur de välvda formerna i Hill Arches böjer sig över det runda klotet.

Verk

Motto: Familjen Finn
Lövblad, Marcus, 1933
Kvinnopelaren
Derkert, Siri, 1958
Kvinnopelaren
Derkert, Siri, 1958
Mor och barn
Isenstein, Kurt Harald, 1959
Mor och barn
Linde, Peter, 1992
Femme à la Fontaine
Ozenfant, Amedée, 1926
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Kvinnopelaren
Derkert, Siri, 1958
Kvinnopelaren
Derkert, Siri, 1958
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Hill Arches
Moore, Henry, 1974
Hill Arches
Moore, Henry, 1974
Hill Arches
Moore, Henry, 1974
Hill Arches
Moore, Henry, 1974
Femme à la Fontaine
Ozenfant, Amedée, 1926
Kvinnopelaren
Derkert, Siri, 1958
Kvinnopelaren
Derkert, Siri, 1958
Mor och barn
Linde, Peter, 1992
Mor och barn
Linde, Peter, 1992
Mor och barn
Linde, Peter, 1992
Liv, död, liv
X-et (Erixson, Sven), 1940
Liv, död, liv
X-et (Erixson, Sven), 1940
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Kvinnopelaren
Derkert, Siri, 1958
Kvinnopelaren
Derkert, Siri, 1958
Kvinnopelaren
Derkert, Siri, 1958
Kvinnopelaren
Derkert, Siri, 1958
Liv, död, liv
X-et (Erixson, Sven), 1940
Liv, död, liv
X-et (Erixson, Sven), 1940
Liv, död, liv
X-et (Erixson, Sven), 1940
Liv, död, liv
X-et (Erixson, Sven), 1940
Liv, död, liv
X-et (Erixson, Sven), 1940
Födelse
Arle, Asmund, 1954
Födelse
Arle, Asmund, 1954
Titel saknas
Ståhl-Nyberg, Birgit, 1977
Motto: Familjen Finn
Lövblad, Marcus, 1933
Motto: Familjen Finn
Lövblad, Marcus, 1933
Barnens värld
Wallmark, Gösta, 1975, 1982
Barnens värld
Wallmark, Gösta, 1975, 1982
Barnens värld
Wallmark, Gösta, 1975, 1982
Barnens värld
Wallmark, Gösta, 1975, 1982
Barnens värld
Wallmark, Gösta, 1975, 1982
Motto: Familj
Sjöström, Fritz, 1964
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Motto: Triangel
Grünewald, Isaac, 1914
Ingen information / No information
Derkert, Siri, Okänd Ålder
Liv, död, liv
X-et (Erixson, Sven), 1940
Familjeliv, eller - jag skall skära dig i småstycken, din skithög
Mörk, Lennart, 1975
Familjeliv, eller - jag skall skära dig i småstycken, din skithög
Mörk, Lennart, 1975

Queerperspektiv

Normer kring genus och sexualitet har sett olika ut under historiens gång och på olika platser. Vi hittar queera berättelser i museets samling genom att leta efter queera motiv i konsten, icke-straighta konstnärer och homosexuellas mötesplatser i offentligheten.

Konst och scen

Bildkonstnärer engageras ofta i teaterns värld för scenografi och kostymer. Dessutom är teatrar och operahus ofta imponerande byggnader där konstnärer har anlitats för utsmyckningarna.

Rymden

I rymden utspelar sig mytologiska gudaberättelser och otaliga sci-fi-äventyr. Skissernas i vår samling visar att rymdens mysterier tar många olika uttryck i konsten.

Personmonument och porträtt

Förr var porträtt något exklusivt reserverat för högre samhällsklasser. Idag kan vi själva ta oräkneliga selfies. Men det är fortfarande få förunnat att hedras med ett personmonument.