• Öppet idag 11–17
Foto: Per Mannberg
Foto: Per Mannberg
Andreas Eriksson Foto: Andreas Eriksson

Andreas Eriksson: Work in Progress

Under två år har Andreas Eriksson arbetat med sin stora målning för huvudentrén till Nya Karolinska Solna. Det är här som patienter och besökare får det första intrycket av sjukhuset. Den höga entréhallen domineras av ett väldigt, fristående hisschakt, som reser sig i den bortre delen. Schaktets hela framsida ska snart täckas av den elva meter höga målningen, som kommer att upplevas från entréhallens hela längd och från olika våningsplan.

Erikssons främsta inspirationskälla utgörs av landskap och natur. Hans gestaltningsidé är att genom det klassiska oljemåleriet på duk föra in en humanistisk och poetisk dimension i den högteknologiska sjukhusmiljön. I gränslandet mellan det figurativa och abstrakta erbjuds en orolig eller stressad människa ett eget landskap att utforska eller försjunka i. I utställningen visas en modell över huvudentrén samt ett prov på den kraftiga ram i ask, en betydelsefull del av gestaltningen, som ska omsluta målningen och fortsätta längs schaktets betongväggar. 

De tjugo små målningarna i akryl på duk, utförda under samma tid som det stora verket, är känsliga registreringar av miljön kring konstnärens hemtrakter vid Kinnekulle. Det seriella gör det möjligt för konstnären att undersöka vad som händer under arbetet och vilka betydelser som genereras i måleriet. Dessa frågor har varit aktuella i arbetet med den stora målningen, som inte minst genom sitt format har utmanat måleriets gränser.

I utställningen finns en intervju där konstnären berättar om uppdraget för Nya Karolinska Solna och om sitt konstnärskap. Museet visar också den konstnärliga processen genom ett urval av de många fotografier som Eriksson tagit under verkets tillkomst för att dokumentera det måleriska förloppet innan det göms i den färdiga målningen.

Andreas Eriksson (f 1975) är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och bosatt utanför Lidköping. Förutom måleri arbetar han med fotografi, skulptur, film och grafik. Han har utfört offentliga uppdrag för bland andra Statens konstråd och AstraZeneca (Medicon Village) i Lund.

Konstsatsningen för Nya Karolinska Solna är den hittills största för offentlig miljö i Sverige. För 80 år sedan, 1937, bildades Statens konstråd. Ett av rådets första stora uppdrag var att ombesörja konstnärlig gestaltning för det då nyuppförda Karolinska sjukhuset. Forskningsresultat visar att konst i vårdmiljö är en god investering för såväl patienter som personal. För Nya Karolinska Solna är uppdragsgivaren Stockholms läns landsting. För arkitekturen står White Tengbom Team. Erikssons verk installeras i juni 2017 och invigs i början av 2018.