• Stängt

Utställningar

Tidigare

På besök: Masterstudenter från Konsthögskolan i Malmö, del 2

Avgångsstudenter från Konsthögskolan i Malmö visar verk i Skissernas Museums samlingsutställningar och på oväntade platser i museet. Masterstudenterna arbetar inom flera olika medier: måleri, installation, fotografi, skulptur och video.

På besök: Att skissa för det offentliga rummet

Skissernas Museum bjuder in Konsthögskolan i Malmö att presentera skisser gjorda av studenter som deltagit i kursen ”Sketching for a Public Art Project”. Projekten kan vara initierade av studenterna själva eller ta sin utgångspunkt i tidigare tävlingar för offentlig gestaltning.

På besök: Masterstudenter från Konsthögskolan i Malmö, del 1

Avgångsstudenter från Konsthögskolan i Malmö visar verk i Skissernas Museums samlingsutställningar och på oväntade platser i museet. Masterstudenterna arbetar inom flera olika medier: måleri, installation, fotografi, skulptur och video.

Kom som du är!

...och andra nyförvärv

I höstens stora utställning presenteras ett urval av de hundratals förvärv som gjorts till museets samling de senaste åren. Skisserna ger spännande inblickar i konstnärernas arbetsprocesser och hur idéer växer fram och tar form.

Hopp – glaskonstverk av Erika Lagerbielke till Lunds domkyrka

Gallerigången

Under sommaren visas Erika Lagerbielkes skisser till verket "Hopp" i Gallerigången. Glaskonstverket är placerat i fönstret ovanför altaret i Lunds domkyrkas krypta. Verket invigdes den 6 januari i anslutning till altarets 900-årsjubileum.

Jämlika presenterar: Vad hände med våra förebilder?

Studentutställning

Jämlika är en grupp studenter från arkitektutbildningen som arbetar med jämlikhetsfrågor. Här utforskar de vilka förebilder utbildningen presenterar och varför vissa inte lyfts fram. Var de dåliga arkitekter? Utställningen öppnar 30 mars kl.19.

ARKITEKTUR SKULPTUR

Sigurd Lewerentz, Petra Gipp

Vårens och sommarens stora utställning uppmärksammar arkitekten Sigurd Lewerentz och några av hans mest berömda byggnader. Hans verk har inspirerat arkitekten och konstnären Petra Gipp som till utställningen skapat ett skulpturalt verk.

På besök: Konstföreningen Lundensias inköp till 2022 års konstlotteri

Det årliga konstlotteriet är en av höjdpunkterna bland aktiviteterna i Lundensia, Lunds universitets egen konstförening. I Gallerigången visas den konst som köpts in 2022 av Ellen Klintenberg, intendent på Ystads konstmuseum.

Coronasamlingen – Statens konstråds nyförvärv 2021

Tillsammans med Statens konstråd presenterar Skissernas Museum ett urval av konstverken från Coronasamlingen som speglar den bredd och mångfald som kännetecknar svenskt konstliv i dag.

Skapa som på gatan – Skapande verkstaden fyller Gallerigången

Barn och unga har målat bilar, tågvagnar och höghus i Skapande verkstaden.

The Return of Finsta

”Det fina med Finsta är att han fixar att röra sig mellan gatukonstens opolerade subkultur och en inbjudande lekfullhet.” ”Jag behöver knappast säga att jag gillar upplägget för ”The return ...

Sonia Delaunay och Världsutställningen i Paris 1937 – Gallerigången

Skissernas Museum uppmärksammar under våren Sonia Delaunays tre monumentala målningar Propeller, Motor och Instrumentpanel.