• Stängt
Andy Goldsworthy. Poppy spits. Digne-les-Bains, France. 10 June 2015 © Courtesy of Andy Goldsworthy and Slowtrack, Madrid
Chalkstone crushed into powder. Thrown inside the wood to reveal shafts of light. Berrydown Foundation, Hampshire. 31 August 2013 © Andy Goldsworthy. Courtesy of Andy Goldsworthy and Galerie Lelong & Co.,New York
Andy Goldsworthy, Oak Spits Dumfriesshire, Skottland 19 Juni 2015 © Andy Goldsworthy
My arm. Black mud. Dumfriesshire, Scotland. April 2012 © Andy Goldsworthy. Courtesy of Andy Goldsworthy and Slowtrack, Madrid

Andy Goldsworthy: Drawing a Line

Detta är den första utställningen i Skandinavien med den brittiske konstnären Andy Goldsworthy.

Sedan mitten av 1970-talet arbetar Andy Goldsworthy med tillfälliga och permanenta konstverk som är djupt rotade i ett landskaps sociala sammanhang och historia. Hans konst handlar ofta om möjligheten att röra sig fritt i naturen, även över privat mark – en rättighet som tas för given i Skandinavien, men som är omstridd på många andra platser.

Det fysiska utforskandet av material och platser samt det motstånd naturen bjuder är centralt för Goldsworthys konstnärliga process. Mötet med det oplanerade och okända är viktigt för honom, liksom den komplexa förståelsen av naturen som både farlig och vacker. Nästan dagligen utför han tillfälliga verk i naturen utifrån de material som finns tillgängliga och de väderförhållanden som råder. Med trä, löv, lera, vatten, sten, solljus och regn gör han verk som bara finns under några ögonblick innan naturen förändrar eller raderar dem. I hans fotografier lever de vidare.

Under senare år har Goldsworthy återvänt till att inkludera sin kropp i verken, en praktik som utmärkte hans arbeten på 70-talet. Han kastar sjögräs, spottar röd vallmo och vandrar genom is och sand. De nya filmerna som visas i utställningen är också ett led i denna process där kroppens engagemang med naturen blir en teckning i landskapet. Filmerna står i nära relation till hans allra tidigaste arbeten. I utställningens studierum visas Goldsworthys första film från 1976.

Urvalet av teckningar och skisser till Goldsworthys många platsspecifika permanenta projekt i såväl naturen som urbana offentliga landskap visar hur skissandet för honom är en levande aktivitet som är ett viktigt arbetsredskap också under utförandet av ett projekt. Även om Goldsworthys permanenta verk ofta skiljer sig i skala från de tillfälliga är de alla ett uttryck för hans intresse för förhållandet mellan människan och naturen, materialitet och förändring, växande och naturligt förfall.

Intresset för linjen återfinns i de flesta av hans verk liksom i de verk han gjort direkt för Skissernas Museums salar. På väggen tecknar han med torkade växtdelar, spänstiga stjälkar som fästade med törnen blir linjer som svarar på rummens form och rörelse. På ett liknande sätt undersöker Goldsworthy museirummet i skulpturerna med kaveldun från våtmarker i Lund. Kaveldunen, som plockades förra hösten, torkade över vintern och våren. När frökapslarna tagits bort synliggörs växtens ömtåliga, spetsiga topp, som Goldsworthy i verket härintill använder för att teckna i rummet. Sammansatta av långa, grova törnen visar sig kaveldunen mot ljuset som linjer – en grafisk gest. Endast från baksidan framträder materialet.

Andy Goldsworthy arbetar över hela världen och hans verk finns i samlingar på många stora institutioner. Han föddes 1956 i Cheshire, England, och bor och arbetar sedan mer än 30 år i Skottland.

Under utställningsperioden visar Skissernas Museum Thomas Riedelsheimers hyllade dokumentär om Andy Goldsworthy, Rivers and Tides (2001). Museet visar också för första gången i Sverige Riedelsheimers helt nya film Leaning Into the Wind (2017), som fokuserar på Goldsworthys permanenta projekt.

Filmvisningar: 

Torsdag 18 januari 
Thursday Sessions: Filmvisning: Rivers and Tides, Andy Goldsworthy Working with Time
19.00 Birgit Rausings sal, 1 tim 32 min.

Torsdag 25 januari 
Thursday Sessions: Filmvisning Leaning Into the Wind, Andy Goldsworthy
19.00 i Birgit Rausings sal, 1 tim 33 min.

Leaning Into the Wind Trailer