• Öppet idag 12–17
Modulating Light Studentprojekt Från Arkitektskolan LTH

Arkitektskolan LTH: Modulating Light

Studentprojekt från Arkitektskolan LTH

”Modulating Light” var en fyra veckors designworkshop vid Arkitektskolan i Lund, Lunds universitet, i vilken studenterna har undersökt tekniker för att modellera ytor samt 3D-printa. Studenterna har utforskat geometriska relationer mellan kontinuerliga ytor, tesselationer samt modellering genom att använda så kallad ”surface modeling” och algoritmiska bearbetningar i program som Rhinoceros 3D och Grasshopper. Datormodellerna har sedan blivit till fysiska motsvarigheter genom datorgenererade tillverkningsprocesser (3D-printing), detta för att kunna utvärdera dess egenskaper vad gäller materialitet och i förhållande till ljus.