• Öppet idag 12–17
The Crown Jewels (Base Naval de Guantánamo), 2009. Installation detail. Eight silver sculptures, wood, glass. Galleria Continua. Photo Credits: Ela Bialkowska/OKNO Studio
Campus or the Babel of Knowledge 2002–2004. Installation view. Two balsa wood, acrylic, cardboard and clay models, two pencil and ink drawings on paper, text in vinyl, two video animations. Fundación CALOSA. Photo: Johan Persson
Scale I:I, 2014. Installation in wood. Photo Credits: Oak Taylor-Smith
The Geometry Lesson 2019. Installation view. Metal, thread, pins, tensors, magnets. Galería Elba Benítez. Photo: Johan Persson
About the construction of the real Tower of Babel (detail of diptych), 1994-1995. Photography
Plaza Vieja, 2005. Pop-up book. Photo Credits: Oak Taylor-Smith
Project Fragile (Lund) 2019. Installation detail. Glass, magnets, wood. Galleria Continua. Photo: Johan Persson
Plaza Vieja, 2005. Pop-Up Book. Digital print on paper. Mixed media. Estudio Carlos Garaicoa. Photo Credits: Irelio Alonso

Carlos Garaicoa …en gränslös verklighet som evighetens trädgårdar…

…una realidad sin bordes
como jardines de lo eterno…

…en gränslös verklighet
som evighetens trädgårdar…

Guidade visningar av utställningen:

Torsdag 2 januari kl. 18
Söndag 12 januari kl. 13
Torsdag 16 januari kl. 18
Söndag 26 januari kl. 13
Torsdag 30 januari kl. 18

Stafettvisningar:

27 december kl. 15, med start på Lunds konsthall
2 februari kl. 15, med start på Lunds konsthall

Staden är utgångspunkten för Carlos Garaicoas konstnärskap. Sedan tidigt 1990-tal har han utforskat hur staden och dess arkitektur speglar och påverkar samhället. I hans samtidigt poetiska och politiska verk möts verklighet och fiktion med människan och medborgaren i centrum.

Garaicoa är numera bosatt i Madrid, men han återvänder ständigt till sin hemstad Havanna på Kuba där han fortfarande är verksam och har en ateljé. Havannas oavslutade och övergivna byggnadsprojekt och de förlorade drömmar de representerar är en utgångspunkt för hans reflektioner kring alla utopiers misslyckande. I Havanna samexisterar förfallna historiska byggnader från kolonialismen och det tidiga 1900-talet med den kubanska revolutionens många avstannade projekt. Efter Berlinmurens fall 1989 isolerades Kuba och landet drabbades av en allvarlig ekonomisk kris som omöjliggjorde de flesta byggarbeten. För Garaicoa blev de urbana ruinerna en symbol för regimens motgångar och den revolutionära utopins död. Bortom den kubanska kontexten belyser hans konstnärskap den mörka sidan av alla utopier och utgör en kritik av modernismen och 1900-talets ideologiska samhällsprojekt. 

Garaicoas verk undersöker hur staden alltid befinner sig i ett politiskt och ekonomiskt landskap. Precis som för de arkitekter och stadsplanerare som formar de offentliga rummen är skissande och modellbyggande centralt för hans konstnärliga process. Han bygger modeller och skissar och tecknar med både penna och tråd. I många tidiga projekt blir teckningen en fantasifull rekonstruktion av det som en gång funnits men förfallit. Andra gånger är tecknandet ett mer eller mindre fiktivt färdigställande, ett fullbordande av det som förblivit ofullständigt. Ibland frammanar teckningen ruiner som rivits, det som för alltid är förlorat. I verk som anspelar på men förvränger arkitekternas användning av blåkopior uppmanas betraktaren att själv skapa bilden av en arkitektur som ännu inte finns. Denna uppmaning är central i Garaicoas konstnärskap – en anmodan att inte vara en passiv iakttagare utan istället inta en ifrågasättande, kritisk och kreativ position i förhållande till de krafter som formar städer nu och i framtiden.

Carlos Garaicoa föddes i Havanna 1967 och verkar idag i både Madrid och Havanna. Han har sedan 1990-talet haft utställningar på ledande institutioner världen över, och hans verk finns i samlingar på många av världens främsta museer. I den här utställningen visas verk från 1990-talet fram till idag.

PRESS:

” I fotografier, skulpturer och sköra trådteckningar som ofta täcker hela väggar vänder och vrider han på begrepp som bild och verklighet, projektion och materialitet. Han försöker komma åt något slags undflyende paradox – den moderna staden som på en gång illusorisk utopi och brutal desillusion.”

Dan Jönsson, Dagens Nyheter, 6 november 2019. Läs hela recensionen i Dagens Nyheter.


”På den kubanske konstnärens karaktäristiska vis lyser hans två första soloutställningar i Sverige mot en mörk botten. Det lätta och flyktiga i verkens utförande ställs mot tyngden i deras innehåll.”
 […]”Garaicoa är en mästare på att förena en skarp social och politisk kritik med en konstruktiv lekfullhet.” 
Carolina Söderholm, Sydsvenska Dagbladet, 27 oktober 2019. Läs hela recensionen i Sydsvenska Dagbladet.


”Med alla till buds stående medel kretsar hans konst runt det urbana landskapets skönhet och motsättningar. Utopi ställs mot verklighet i ständigt föränderliga skepnader.”
Britte Montigny, Skånska Dagbladet, 17 oktober 2019. Läs hela recensionen i Skånska Dagbladet.

Här kan du ladda ned utställningskatalogen.

Utställningen består av två delar och är ett samarbete mellan Skissernas Museum och Lunds konsthall, där den andra delen av utställningen visas. Detta är den första större presentationen av Carlos Garaicoas konstnärskap i Sverige.