• Stängt
Charlotte von Poehl, Harlequin Drawing. Foto: Charlotte von Poehl © Charlotte von Poehl, Bildupphovsrätt 2016
Charlotte von Poehl, Blå, 2014. Foto: Marc Domage © Charlotte von Poehl, Bildupphovsrätt 2016
Charlotte von Poehl, 7000 Newton, 2016. Foto: Johan Persson © Charlotte von Poehl, Bildupphovsrätt 2016
Charlotte von Poehl, 7000 Newton, 2016. Foto: Johan Persson © Charlotte von Poehl, Bildupphovsrätt 2016
Charlotte von Poehl, Kristaller, 2016. Foto: Johan Persson © Charlotte von Poehl, Bildupphovsrätt 2016

Charlotte von Poehl: Patchworks

Patchwork är det engelska ordet för en form som bygger på delarnas förhållande till helheten. Liksom i ett lappverk kan det finnas stor variation mellan de olika delarna medan upprepningen av ett mönster ofta är ett kännetecknande drag. På samma sätt är i Charlotte von Poehls konstnärskap den dynamiska relationen mellan delarna och helheten central. I de flesta av hennes verk återkommer spänningen mellan de individuella delarnas variationsrikedom och den övergripande formens regelbundenhet och upprepning.

Under de senaste åren har Charlotte von Poehl gjort täta besök på Skissernas Museum för att studera skisser, konstnärsbrev och arkivmaterial. Anteckningar från dessa besök ligger till grund för The Notepiece, ett av tre nya verk som von Poehl visar i den här utställningen. På samma gång anteckning och skiss utgör The Notepiece en poetisk undersökning av museets tillblivelse och historia. Utifrån citat och reflektioner, både i form av teckning och skrift, blir verket en långsam utgrävning av de många skikt där kunskap i olika former om museet finns lagrad. Här uppstår en dialog med konstnärskap som särskilt fångat von Poehls intresse. Samtidigt utgör verket en slags inre monolog, konstnärens rörelse genom mentala rum utan hierarkier – utan början och utan slut.

I utställningen presenteras också det nya verket Kristaller för första gången. Mer än 500 olika kristaller från gamla ljuskronor hänger tillsammans likt ett ljusbrytande moln i museets fönstergalleri utåt parken. Verket är gjort för ett offentligt rum i Malmö. Flera tidiga skisser till Kristaller återfinns på olika ställen i The Notepiece. von Poehl har även producerat ett textilt verk för utställningen. Detta tar sin utgångspunkt i färg- och mönsterkombinationerna i hennes tidigare projekt Harlequin Drawings, som visas i samma rum.

Likt skisserna i The Notepiece och harlekinverkens rektanglar i skiftande kulörer bär också de tusentals sinsemellan olika handmodellerade lerformerna i verket 7000 Newton spår av von Poehls tidskrävande, disciplinerade och meditativa arbetsprocess. Newton är en enhet för kraft och kan här tolkas som den kraft de små figurerna utövar på underlaget. Men 7000 newton skulle också kunna vara den mängd energi konstnären spenderat för att göra figurerna. När den övergripande ordningen störs och den energi som krävs för att skapa struktur frigörs, som i verket Pool of Paillettes oformliga hög av glittrande paljetter, blir effekten dramatisk.

Charlotte von Poehl (f 1966 i Lund och uppvuxen i Malmö) är bosatt i Paris sedan början av 1990-talet. Hon är utbildad i USA och Paris och har en MA från Goldsmiths College i London.

Se Charlotte von Poehls film om utställningen Patchwork.