The Studio (2020) by Martin Jacobson. Photo: Paul Kokamägi
Afrang Malekian och Nour Helou, The Eclipse of the (Fe)Male Sun (detalj), 2020, Foto: Paul Kokamägi
Hives I (2020) by Andreas Glad. Photo: Paul Kokamägi
Bortom tall och tistlar (2021) by Elisabeth Thun. Photo: Elisabeth Thun
Our House Has Been On Fire For Five Hundred Years (2021) by Sigrid Holmwood. Photo: Paul Kokamägi


Coronasamlingen – Statens konstråds nyförvärv 2021

Vernissage 13 oktober kl. 17–21, invigning kl. 18.30

Skissernas Museum visar ett urval av de mer än 500 konstverk av 350 konstnärer som Statens konstråd förvärvade under 2021 som stöd till det svenska konstlivet under pandemin. Coronasamlingen kommer att placeras på statliga myndigheter runt om i landet – från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket, till domstolar, universitet och ungdomshem. Konstverken kommer att möta medborgare på arbetsplatser i många skilda sammanhang med olika förutsättningar. Vad betyder det att varje dag möta konst på sin arbetsplats? Hur bidrar konsten på ett universitet till studiemiljön och utbildningen? Vad händer när människor möter konst i sin vardag? Utställningen vill väcka tankar om vad det betyder att möta konst i våra gemensamma rum.

I samlingen finns konstverk av konstnärer från hela landet, som arbetar med olika uttryck och som representerar olika generationer och olika bakgrunder. Naturen och framför allt träden spelar en stor roll. Det är ofta den hotade och utsatta naturen som konstnärerna söker sig till, men också naturen som förvandlande och inspirerande kraft och som platsen för vila och återhämtning. Många av konstverken handlar om identitet och självbild, minne och glömska – fragment av minnen som väcks till liv och smälter samman med andra erfarenheter. I många fall arbetar konstnärerna med material och tekniker som kräver lång tid och eftertanke, från kol- och blyertsteckningar till omsorgsfullt arkivarbete. Oftast handlar det om en genuin kärlek till arbetsmaterialet, oavsett vad det består av.

Läs mer om Läs mer om Statens konstråd och Coronasamlingen.

Boka en guidad visning