Konstnär: Martin Jacobson, Titel: Ateljén / The Studio, 2020, 100x200 cm, Foto: Paul Kokamägi
Konstnär: Afrang Malekian och Nour Helou, Titel: The Eclipse of the (Fe)Male Sun, 2020, 40x85 cm, Foto: Paul Kokamägi
Konstnär: Andreas Glad, Titel: Hives I, 2020, 45x45 cm, Foto: Paul Kokamägi
Konstnär: Elisabeth Thun, Titel: Bortom tall och tistlar, 2021, 170x130 cm, Foto: Elisabeth Thun
Konstnär: Sigrid Holmwood, Titel: Our House Has Been On Fire For Five Hundred Years, 2021, 120x120 cm, Foto: Paul Kokamägi


Coronasamlingen

Under 2021 köpte Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor, ett regeringsuppdrag som syftade till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen. Mer än 500 konstverk från över 350 konstnärer har förvärvats och kommer att placeras ut på olika platser runt om i Sverige. Tillsammans med Statens konstråd presenterar Skissernas Museum ett urval av konstverken som speglar den bredd och mångfald som kännetecknar svenskt konstliv i dag.

Läs mer om Coronasamlingen 2021 hos Statens konstråd.

Boka en guidad visning