• Öppet idag 12–17
Elding Oscarson, Studio © Elding Oscarson, Bildupphovsrätt 2016
Elding Oscarson, Studio © Elding Oscarson, Bildupphovsrätt 2016

Elding Oscarson

I utställningen visas arkitekturmodeller utförda av Elding Oscarson, arkitektkontoret som 2014 vann tävlingen om Skissernas Museums nya tillbyggnad med restaurang och foajé. Senare tillkom också den spektakulära mötessalen, skapad utifrån en tidigare innergård mitt i museibyggnaden. En kort film med de första tecknade skisserna till museets utbyggnad åskådliggör hur arkitekterna försöker hitta rätt utformning av museets nya byggnadskroppar. Idéerna provas senare i tredimensionella arkitekturmodeller, en klassisk praktik som Elding Oscarson har tillämpat i många projekt. De handgjorda modellerna i varierande material är först och främst arbetsredskap i olika skeden av arbetsprocessen. Ibland används de vid presentationer för beställare.

På ett stort bord finns modeller till många av arkitektkontorets projekt, däribland flera till museet i Lund och också till de ikoniska villorna i Landskrona (2009), Mölle (2013) och Tokyo (2015). Arkitekturmodellerna uppvisar Elding Oscarsons avskalade och eleganta arkitektur där intresset för volymer, rumsliga samband och transparens tydligt framträder. Modellbygget är nödvändigt för arkitekterna inte bara för att förstå skala och proportion, utan även för den möjlighet en verklig modell ger att leva sig in i projektet. Det är viktigt för samarbetet då det är lätt att samlas i större grupp kring en modell, som dessutom kan byggas om under mötets gång. Modellens fysiska närvaro på kontoret under en arbetsdag är också avgörande – när som helst kan den göra sig påmind och stimulera till nya idéer.

I flera projekt har arkitekterna skickligt adderat nya volymer till äldre miljöer, så även vid tillbyggnaden för Skissernas Museum, där materialen är koncentrerade till ett fåtal: fasad i cortén, interiör i björkplywood och betong. I mötessalen har de äldre, omgivande fasaderna behållits medan det nya undertaket klätts med speglande plåt. Elding Oscarson har även ritat inredningen för restaurangen och foajén, allt tillverkat av Källemo i Värnamo. På bordet finns små möbelmodeller, som känns igen från det första skisstadiet.

Arkitekterna Jonas Elding (f 1972 i Lund) och Johan Oscarson (f 1974 i Kristianstad) tog sin examen på Arkitektskolan i Lund i slutet av 90-talet. Efter anställningar i Japan respektive Sverige öppnade de gemensamt kontor i Stockholm 2007. Idag arbetar de med såväl inhemska som internationella projekt, och deras verksamhet sträcker sig från publika byggnader till privata villor och inredning. Flera av projekten har blivit prisbelönta och internationellt uppmärksammade.