• Öppet idag 11–17
Jens Henricson, detalj från modell / detail from model, Measurement of time

Gallerigången: Jens Henricson, skisser till Measurement of time

Nyförvärv: Jens Henricsons skisser till Measurement of time för polisutbildningen, Umeå universitet, 2018. Ett urval av skisserna visas i gallerigången den 29 mars till 6 maj.

Measurement of time
Gestaltning av fasad i glas, 17 x 8 m.
Polisutbildningen, Umeå universitet, 2018
Beställare: Statens konstråd.
Skisser, modell, objektglas, material- och teknikprov i olika skala

I Measurement of time är ett tvärsnitt av en tallkvist uppförstorat 3 500 gånger och tryckt med digital teknik på byggnadens glasfasad. Från byggnadens utsida kan en betraktare se motivet i sin helhet med tallens märg, kärna, årsringar, hartskanaler och bark. Inifrån syns bara en liten del åt gången i trapphuset mellan de olika våningsplanen. På grund av bildens höga upplösning framträder istället celler, kärlknippen och klyvöppningar. Skalförskjutningen blir för Henricson en metafor för utbildningen som bedrivs i huset. Genom att arbeta med både ett mikro- och ett makroperspektiv är det hans förhoppning att väcka tankar kring hur allt levande hänger ihop, vår plats i världen och de allmänmänskliga värden som polisutbildningen arbetar med.

Jens Henricson (f. 1979) bor och arbetar i Malmö. Jens Henricson är utbildad vid Malmö konsthögskola och är även en av personerna bakom Woodpecker Projects, ett Malmöbaserat förlag och utställningsforum. 

Se mer: Jens Henricsons webbplats