• Öppet idag 11–17
Installationsvy Gapet – Carl Boutard och Kristina Matousch, 2021. Foto: Emma Krantz / Skissernas Museum
Kristina Matousch, Retake, processbild, 2021. Foto: Kristina Matousch.
Installationsvy Gapet – Carl Boutard och Kristina Matousch, 2021. Foto: Emma Krantz / Skissernas Museum
Carl Boutard, processbild, 2021. Foto: Carl Boutard.
Carl Boutard, processbild, 2021. Foto: Carl Boutard.
Installationsvy Gapet, Kristina Matousch, 2021. Foto: Emma Krantz / Skissernas Museum.
Installationsvy Gapet, Kristina Matousch, 2021. Foto: Emma Krantz / Skissernas Museum.

Gapet – Carl Boutard och Kristina Matousch

Finissagehelg 12–13 mars!

Performance: Subject inside Object av Kristina Matousch
13 mars kl. 12–15

Guidade visningar

12 mars kl. 13 (på engelska) och kl. 15
13 mars kl. 13 och kl. 15 (på engelska)

Skapande verkstad och familjevisning

13 mars kl. 12.30 visning för barn och vuxna
13 mars kl. 13–15 Söndagsverkstad: Skapa som i gapet

”I utställningen kommer de estetiska motsatserna fram, och även om den inte uttalat handlar om offentlig konst förhåller sig flera av verken på olika sätt till platsen eller staden.”

Christina Antaya, Sydsvenskan, 18 november 2021.

”Den ljudlösa dialog som oavbrutet pågår i mötet mellan Kristina Matouschs och Carl Boutards olika tolkningar av det osynliga, tvingar till en inbromsning. Det är nödvändigt att stanna upp för att ta till sig estetiken i mötet mellan konstnärernas verk; för att förnimma tystnaden och intigheten som materialiserats och blivit synlig.”

Britte Montigny, Skånska Dagbladet 20 november 2021.

Carl Boutard och Kristina Matousch, båda aktiva med projekt i det offentliga rummet, möts här i en utställning där den konstnärliga processen, rummet och tidsdimensionen är centrala. Boutard presenterar helt nya verk, och Matousch har skapat flera installationer direkt för museets utställningsrum.

Ursprunget till Carl Boutards skulpturer är de fragment och föremål han hittar då han är ute och går, eller de arkitektoniska detaljer han fotograferar. I en intuitiv process undersöks, kombineras och formas sedan de obetydliga men noga utvalda objekten. Några förstoras i lera och omvandlas till skulpturer i brons eller andra material. Små naturföremål får en ny skulptural dimension, och detaljer, som vi i vanliga fall knappt lägger märke till, görs synliga. I flera av de projekt som Boutard har utfört för det offentliga rummet, befinner sig betraktaren framför förstorade delar av grenar eller frön, eller inför föremål som är sammanflätade med växtlighet eller den byggda miljön. Genom att foga samman, ta isär och sätta ihop på ett nytt och oväntat sätt ger han naturen en ny gestalt. Reflektioner kring form och rumslighet samt förhållandet mellan natur och kultur återkommer ständigt i Boutards konstnärskap.

Det tar tid att förvandla de små fragmenten eller detaljerna till en skulptur, och formerna förändras under arbetets gång. I utställningen lyfter Boutard fram den tidiga arbetsprocessen och låter modellerna, ett viktigt men sällan uppmärksammat led i arbetet, få huvudrollen som självständiga verk. Flera av dem har tillkommit under ett konstnärsresidens vid ett keramiskt center i Nederländerna. Det är små idéskisser i bränd lera som kan liknas vid tredimensionella dagboksanteckningar. I utställningen finns också ett lite större verk i glaserat stengods med titeln Eight Years and Two Weeks Later. Det är baserat på en grankvist som Boutard hittade för tio år sedan i Malmö. De grönglaserade skulpturerna är valda stycken av en uppförstoring som han gjorde av grankvisten. Processen som ligger bakom deras tillblivelse inkluderar skapandet av en fullskalemodell i lera, tillverkad av silikon- och gipsformar, pressgjutning, torkning, bränning, glasering – och transport. Boutard liknar den komplexa övergången från ett fragment till ett färdigt verk som att slå en bro över ett gap, eller att laga ett glapp.

Kristina Matousch har ett ambivalent förhållande till objekt, därför har hon de senaste åren utforskat olika aspekter av hål. I verket till Skissernas Museum spelar mellanrumsformer en central roll. Alltså det som ”inte är”. Hennes verk är ofta industriellt tillverkade vilket innebär att ytor och snitt blir exakta och skarpa i motsats till den mänskliga kroppen och handens avtryck. Verken kan röra existentiella frågor som viljan att bryta sig loss, försvinna eller omslutas. I vardagliga objekt och sysslor finner hon ämnen att bearbeta, att t ex steka köttbullar kan vara startpunkten för ett nytt verk. Livet laddar materialen. I denna utställning undersöker Matousch förhållandet mellan konstverk, rum och betraktare.

Retake utgår Matousch från verk i museets samling och skapar en platsspecifik installation för museets utställningsrum. Svarta skivor i varierande form spänns fast med ett gummirep mot väggen. Formernas konturer har Matousch funnit bland modeller i museets salar. Hon har fotograferat deras konturer och gestaltar dem här som plana ytor likt pusselbitar. Mellanrummen, gapen, omvandlas till fysiska objekt som tar spjärn mot väggen och skjuter ut i rummet. Med sitt verk återskapar hon möten mellan verken i samlingen, och konsthistorien tas in i samtiden. Som om hon vill närma sig andra konstnärers relationer till sina verk, då de skapades. I Retake finns vissa likheter med ett tidigare verk, Smooth Cut, där objekten består av mellanrummen mellan kvinnors ben.

Scenery hänger en maskin ner från taket, och med jämna intervall faller ärtor ut genom ett hål. De faller fritt och studsar några gånger innan de lägger sig stilla. På golvet under maskinen finns en låg cirkelformad sarg där ärtorna uppträder liksom på en scen eller arena. Det ögonblickliga ljudet när ärtorna studsar mot underlaget skärper våra sinnen. Genom fönstret kan vi uppleva kontakten ut mot landskapet och staden. Verket står i kontrast till installationen Retake, där alla former tvingats fast bakom det spända repet.

Till utställningen finns en folder där Ellen Klintenberg, intendent vid Ystad konstmuseum, beskriver konstnärernas arbetsprocess inför utställningen.

Utställningsfoldern som en PDF


Carl Boutard
 (f. 1975) är utbildad på Islands konsthögskola (IUA) i Reykjavik, Arkitekturskolan KTH i Stockholm och på Konsthögskolan i Malmö. Idag är han lektor och programansvarig för kandidatutbildningen vid avdelningen för fri konst på IUA. Hans senaste utställningar inkluderar Budding Earth på Ásmundarsafn, Reykjaviks konstmuseum (2021/2022) och Paper Space på Cecilia Hillström Gallery, Stockholm (2020). Boutard har utfört flera offentliga verk bland andra Mo(der)nism, Åkeshovs sim- och idrottshall, Stockholm (2019), Älvpromenad, Almentorget, Karlstad (2015), Lebenslauf, Skandionkliniken, Uppsala (2014), Lärk i Lind, Schlosspark, Heidenheim, Tyskland (2013), Kugelbaum, Kulparkskolan, Stångby (2013) och Into the Wild, Arkitektskolan, Lunds universitet (2012). Boutard är representerad på bland annat Malmö Konstmuseum, Skissernas Museum och hos Statens konstråd.

Kristina Matousch (f. 1974) är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hennes senaste separatutställningar är Internal på Krognoshuset i Lund (2021), Trip på Galleri Thomas Wallner i Simris (2020/2021) och You Take My Breath Away på Cecilia Hillström Gallery, Stockholm (2020). Hon har utfört flera offentliga gestaltningar, bland andra Knopen, Medborgarhuset, Stockholm, i samarbete med Anders Soidre (2021), Piece of Mind, Änglandaskolan, Örebro (2019), Stream, Nya Karolinska, Solna (2017) och Pizza Box, Hagalundskolan, Dalby, i samarbete med Anders Soidre (2016). Matousch är representerad på bland annat Moderna Museet, Malmö Konstmuseum, Borås Konstmuseum samt hos Statens konstråd och Region Skåne.

Konstnärerna representeras av Cecilia Hillström Gallery.