• Öppet idag 12–17
Gunilla Klingberg vid Sergelpaviljongen.

Gunilla Klingberg

24 okt 2024 – 20 april 2025

I oktober öppnar Skissernas Museum en omfattande utställning som uppmärksammar Gunilla Klingbergs senaste offentliga projekt. Klingberg är en av Sveriges mest tongivande konstnärer med flera storskaliga gestaltningar på sitt CV. Bland de senaste finns två omtalade verk för urbana miljöer i Stockholm: ”Virvelvind” (2021) för Sergelpaviljongens fasad vid Sergels torg och ”Den röda tråden” (2025) för entréhallar och vänthall i Nya Slussens bussterminal i Katarinaberget. Båda gestaltningarna är förankrade i platsens historia och närmiljö samtidigt som det konstnärliga uttrycket tar dem in i samtiden. I utställningen presenteras fysiska och digitala förarbeten till projekten. Men Klingberg skapar också nya verk av material som hon har sparat från den konstnärliga processen.

Den 140 kvm stora gestaltningen ”Virvelvind” är helt integrerad i Sergelpaviljongens fasad och tillkom på uppdrag av Vasakronan och i nära samarbete med Marge Arkitekter. Paviljongen rymmer en studio, restaurang och bar med utsikt över Sergels torg. Klingbergs verk berättar om händelser på och omkring torget, ett av Sveriges mest kända offentliga rum. Spår av olika aktiviteter tycks ha blåst upp med en virvelvind och lämnat avtryck i den rödpigmenterade betongfasaden och i de utskurna fönsterskärmarna i plåt. Vi kan hitta fanor, plakat, #metoo, kölappar, pins, fotbollar, konfetti, ballonger, papperspåsar och spillt kaffe – symboler som alla är bärare av en berättelse om platsen, om torget som samlingsplats för att demonstrera, för att hedra människor eller för att fira något gemensamt.

”Den röda tråden” är Klingbergs hittills största gestaltning. Verket ingår i ett av Sveriges mest omdebatterade infrastrukturprojekt. I skissförslaget utgår konstnären från den betydande textilindustri som fanns kring Slussen under slutet av 1800-talet. Projektets fokus på arbetarhistoria och industrialisering går som en röd tråd genom verkets olika delar. En mönstrad sidensjal, som vävts av någon av alla de kvinnor som arbetade i verkstäderna, blir utgångspunkt för gestaltningen av vänthallens 3 200 kvm stora terrazzogolv. I Klingbergs digitala skisser tycks sjalen vara utkastad över golvet, som just nu gjuts på plats i åtta olika röda nyanser. När vi nästa år kan röra oss genom det väldiga rummet kommer vi att uppleva de ständiga förändringarna i verket.

Den som reser till eller från tågstationen Triangeln i Malmö är kanske bekant med Gunilla Klingbergs golv i mönstrad betong, dekorativa övervakningsklot, konstgjorda sol och blomformationer i stål. De fyra verken har den gemensamma titeln ”Vardagslivets mönster” och invigdes 2010.

Gunilla Klingberg (född 1966) har utfört offentliga gestaltningar i Sverige, Norge, Kanada och USA. Klingberg studerade grafisk form på RMI-Berghs och skulptur på Konstfack. Hon har haft separatutställningar och deltagit i konstbiennaler i flera europeiska länder, i Sydkorea och i USA. Under läsåret 2023/24 arbetar Klingberg som adjungerad professor på Kungliga Konsthögskolan.

Utställningen genomförs med stöd från Vasakronan.

Bild: Gunilla Klingberg framför ”Virvelvind”, Sergelpaviljongen, Stockholm, 2021
Foto: Sara Lindberg