• Öppet idag 12–17

På besök: Open Call – Plattform KcSyd

Hur skulle den offentliga konsten ta sig uttryck om det inte fanns en officiell beställare? Vilka projekt, frågor och idéer skulle ta plats och hur skulle de gestaltas? Vilka offentliga rum och platser skulle konstnärerna själva välja?

I början av året utlyste Plattform KcSyd (Konstnärscentrum Syd) fem skissbidrag till fristående idéer för offentlig konst. Stor vikt lades vid konstnärlig originalitet och visionära koncept. Konstnärer med olika bakgrunder och erfarenheter uppmuntrades att söka. Ett nittiotal inkomna ansökningar speglar konstnärernas stora engagemang och intresse av att arbeta i det offentliga rummet.

I sommar visar Skissernas Museum de utvalda skissförslagen.

De konstnärer som tilldelades skissbidrag är Roxy Farhat & Göran Hugo OlssonVala Foltyn, Ina NianFrida Peterson och Sofia Zwahlen. I deras idéer möter vi frågor om de offentliga rummens begränsningar och möjligheter – om representation, makt samt existentiella frågor om människans samvaro mednatur och historia. 

Plattform KcSyd är en konstnärsdriven organisation som verkar för att stärka och tillgängliggöra konstens och konstnärernas roll i de offentliga rummen. Ansökningarna till Open Call bedömdes av en jury bestående av C. Grace Chang (curator på Skånes Konstförening), Anita Larsson (ordförande KcSyd), Jamila Drott och Jan Marius Kiösterud (Plattform KcSyd).