• Öppet idag 11–17
Skissernas Museum 80 år

Skissernas Museum 80 år!

I 80 år har den skapande processen och den offentliga konsten stått i fokus på Skissernas Museum. I samband med jubileet reflekterar museet i en installation av skisser och arkivmaterial över samlingarnas betydelse och museets historia under åtta decennier. Det rika materialet synliggör museets viktiga roll som nationell och internationell resurs för diskussioner kring den offentliga konsten. En tidslinje med pressklipp, fotografier, film och ljud visar stora och små händelser genom åren samtidigt som den omfattande utställningsverksamheten speglas i en kavalkad av affischer. Brev, dagboksanteckningar och reseskildringar berättar om museets insamlingsarbete över hela världen. Ett bildspel presenterar ett dokumentärt fotomaterial från museets arkiv.

När Ragnar Josephson, professor i konsthistoria vid Lunds universitet, grundade Arkiv för dekorativ konst 1934 kombinerade han intresset för konstnärliga processer med det som på hans tid kallades dekorativ konst eller monumentalmåleri och monumentalskulptur. Den offentliga konsten var ett fruktbart fält då konstnärer för denna typ av uppdrag oftast gjort många förstudier där processen kan följas. Det som redan året innan hade börjat som ett vykortsarkiv, när Josephsons studenter fick i uppdrag att göra en inventering av den offentliga konsten på sina hemorter, förvandlades omedelbart till ett snabbt växande arkiv av skisser. Samlingen inleddes med Prins Eugens donation av 19 skisser och följdes inom kort av gåvor från många framstående svenska konstnärer. 1934 är ett tidigt datum för en konstinstitution inriktad helt och hållet på sin samtid och när universitetet 1941 upplät byggnaden som utgör den nuvarande Internationella salen fick också Sverige ett nytt museum för den samtida konsten.

Jubileet blir en startpunkt för ett förvandlingsarbete som med respekt för tradition och historia inleds för att föra museet in i framtiden. Museet ser över hur samlingarna presenteras och samtidigt omhändertas och digitaliseras de nära 30 000 verken. Med början efter sommaren 2015 byggs en ny entré och restaurang samtidigt som innergården aktiveras och görs mer användbar. Målet är att museet ännu bättre ska fungera som en drivkraft i diskussioner kring konsten i de offentliga rummen och även spela en roll som kreativ mötesplats för gränsöverskridande samtal kring den skapande processen.