• Öppet idag 12–17

Stan VanDerBeek: The Expanded Cinema

Stan VanDerBeek (1927–1984) är ett legendariskt namn i den experimentella filmens historia. Han var en av de första som under 1950- och 1960-talet utforskade de konstnärliga möjligheter som ny teknik erbjöd. VanDerBeek skapade under den här tiden flera så kallade collagefilmer, som exempelvis Science Friction (1959), där bilder från olika källor sätts samman till en ny helhet. I dessa filmer finns tydliga drag av både surrealistiska och dadaistiska collage. Samtidigt har VanDerBeeks verk en mer radikal karaktär ofta med en underton av politisk och social satir.