• Öppet idag 12–17
Ann Edholm, detalj verket Dialogos, 2013 © Ann Edholm, Bildupphovsrätt 2016

Sverige i FN – Konst och samtal i det globala rummet

I år invigdes det textila verket Dialogos i en av FN-högkvarterets mest kända salar: Sven Markelius ECOSOC-sal. Ann Edholm fick uppdraget, utfört av HV Ateljé, efter en tävling med fyra svenska konstnärer. Utställningen visar modeller och skisser till Edholms projekt samt tävlingsförslagen av Jonas Dahlberg, Charlotte Gyllenhammar och Clay Ketter. Dessutom visas ett historiskt material kring salens ursprungliga ridå formgiven av den svenska konstnären Marianne Richter och utförd av Märta Måås-Fjetterström AB.

Sverige i FN-Press och media

I skydd av konsten, Linda Fagerström, HD, 30 november, 2013

En skattkammare fyller 80 år, Carolina Söderholm, Sydsvenska Dagbladet, 10 januari, 2014.