• Öppet idag 12–17
ARCHITECTURAL-MUTATIONS-FRAN-ARCHIGRAM-TILL-FRAMTIDEN-alt.jpg

ARCHITECTURAL MUTATIONS – Från Archigram till framtiden

Architectural Mutations – Från Archigram till framtiden

Utställningen visar fantasieggande scenarier och dolda möjligheter för den framtida staden.

Med avstamp i 1960-talets experimentella arkitektur och grupper som Archigram har studenter på kursen Muterande arkitektur vid Arkitektskolan på Lunds universitet arbetat med forskning och processorienterade formexperiment för att utveckla sina visioner om hur staden Maribor i Slovenien – europeisk kulturhuvudstad år 2012 – kan se ut år 2112. Resultatet blickar mot en möjlig framtid för denna historiska stad med fokus på områden som stadsjordbruk, energiskörd och vertikal förtätning. Ytterst bidrar projekten till vårt sätt att se inte bara på morgondagens stad utan också på staden av i dag.